Bankgirot i korthet

Bankgirot säkerställer ett stabilt betalningsflöde och utgör en viktig del av kedjan för betalningar mellan människor, företag och organisationer i Sverige. Med lång erfarenhet av betalningar spelar Bankgirot en viktig roll på Sveriges betalmarknad.

Detta är Bankgirot
Bankgirot spelar en avgörande roll i Sveriges betalningskedja. Betalningar av fakturor, löneinsättningar och överföringar mellan bankkonton sammanställs (clearas) här. Genom Bankgirosystemet levererar Bankgirot säkra och effektiva betalningar mellan hushåll, företag och myndigheter. Bankgirot är den enda clearingorganisationen i Sverige för massbetalningar.

Clearinghuset Bankgirot

Bankgirot är det enda clearinghus i Sverige som har tillstånd att utföra clearing av massbetalningar och hantering av realtidsbetalningar samt finansiella transaktioner mellan banker för betalningar gjorda med kort och uttag i bankomater.

Som clearinghus är Bankgirots uppgift att upprätthålla säkerheten samt att hålla nere kostnaderna i det finansiella systemet genom effektiva processer och stordriftsfördelar. Bankgirot bidrar till att på ett säkert och kostnadseffektivt sätt se till att varje betalning kommer till rätt mottagare i rätt tid.

I Sverige är det Finansinspektionen som ger Bankgirot tillstånd att få vara clearinghus och verksamheten övervakas av Riksbanken som ett led i sitt uppdrag att främja en säker och effektiv betalningsinfrastruktur.

Bankgirot - en del i det finansiella systemet

Det finansiella systemet gör det möjligt för privatpersoner, företag och myndigheter att genomföra betalningar på ett säkert och effektivt sätt. Banker och andra finansiella institut länkas samman i systemet. Det gör att aktörer och deras system är beroende av varandra för att de ska kunna fungera.

Bankgirot tillhandahåller betalningssystem för betalningar i svenska kronor och alla Sveriges betalningar av fakturor, löneinsättningar, Autogiro och överföringar mellan bankkonton clearas och avvecklas via Bankgirot.

Sveriges betalningsinfrastruktur moderniseras

Nya regelverk, internationella format för betalningar och en snabb teknikutveckling har gjort att betalmarknaden genomgår en omfattande transformation. Transformationen har pågått i flera år och innebär stora förändringar när system och infrastruktur ska moderniseras och framtidssäkras.

Bankgirots uppdrag är både att säkerställa dagens system och tjänster och att modernisera den nuvarande betalinfrastrukturen och skapa lösningar för framtiden. Bankgirot har tagit de första stegen och arbetet framåt sker så snabbt som möjligt i en löpande dialog med banker, myndigheter och andra intressenter.