Betalsystem

Sedan 1959 tillhandahåller Bankgirot den grundläggande finansiella infrastrukturen för förmedling av betalningar och betalningsinformation. Genom att varje dag året runt generera ett snabbt och säkert transaktionsflöde blir Bankgirot också en viktig del i det svenska finansiella systemet.

Clearing och avveckling är kärnan i Bankgirots verksamhet och genom den bidrar Bankgirot till att säkerställa säkerheten och att hålla nere kostnaderna i det finansiella systemet. Verksamheten bedrivs med tillstånd av Finansinspektionen och under övervakning av Riksbanken.

Betalningar i Bankgirosystemet med tillhörande tjänster utgör Bankgirots historiska utgångspunkt. Bankgirot erbjuder också digitala informationstjänster till banker och betalningsinstitut. Erbjudandet innehåller drift, förvaltning och utveckling inom elektronisk fakturering och informationshantering.