Bg Kommunikationslösningar

För överföring av filer med betalningsinformation mellan Bankgirot och företagets ekonomisystem kan du välja mellan några olika kommunikationslösningar.

Bankgiro Link

Bankgiro Link är en effektiv kommunikationslösning för hantering av betalningsuppdrag via internet, direkt till och från ditt ekonomisystem. 

Läs mer om tjänsten

FTP kommunikation

Har ditt företag många filöverföringar och behov att automatisera överföringsprocessen så är en kommunikationslösning med FTP ett bra alternativ.

Läs mer om tjänsten

Förändringsskydd

Förändringsskydd används för att skydda filer mot otillåten förändring under överföring samt för att verifiera att de kommer från rätt avsändare. Av säkerhetsskäl måste alla filer med betalningsuppdrag som sänds till Bankgirot förses med elektroniskt förändringsskydd.

Läs mer om tjänsten