Behandling av personuppgifter

Bankgirot har lång erfarenhet av att lagra och hantera data och information. Du ska känna dig trygg med hur vi använder och skyddar personuppgifter. De personuppgifter vi hanterar, både egna och på uppdrag av banker, skyddas och sparas på ett korrekt sätt. Läs mer om hur vi arbetar och vilka rättigheter du har nedan.

Bankgirocentralen BGC AB (här nedan ”Bankgirot”) är i sin affärsverksamhet ett s.k. personuppgiftsbiträde enligt GDPR (General Data Protection Regulation). 

Det är Bankgirots kunder – bankerna som är personuppgiftsansvariga. Behandling av personuppgifter sker därför enligt instruktion från bankerna. All behandling av personuppgifter och Bankgirots instruktioner regleras i så kallade biträdesavtal mellan Bankgirot och dess kunder.

I nedanstående dokument kan du läsa mer om hur Bankgirot behandlar personuppgifter för våra kontaktpersoner hos kunder och leverantörer och hur vår kundservice hanterar personuppgifter.

Behandling av personuppgifter för kontaktpersoner hos kunder och leverantörer.
Kontaktpersoner hos kunder och leverantörer

Behandling av personuppgifter för personer i kontakt med Bankgirots kundservice.
Hos kundservice