Behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 införs nya dataskyddsregler inom hela EU genom en ny förordning som kallas GDPR (General Data Protection Regulation).

Bankgirot är i sin affärsverksamhet ett s.k. personuppgiftsbiträde. Det är Bankgirots kunder – bankerna - som är personuppgiftsansvariga. Behandling av personuppgifter sker därför enligt instruktion från bankerna. All behandling av personuppgifter och Bankgirots instruktioner regleras i så kallade biträdesavtal mellan Bankgirot och dess kunder.

I nedanstående dokument kan du läsa mer om hur Bankgirot behandlar personuppgifter inom kundservice eller våra kontaktpersoner hos våra kunder och leverantörer.

Behandling av personuppgifter för kontaktpersoner hos kunder och leverantörer.
Kontaktpersoner hos kunder och leverantörer

Behandling av personuppgifter för personer i kontakt med Bankgirots kundsvice.
Hos kundcervice

Behandling av personuppgifter för personer i kontakt med Bankgirots kundsvice vid inspelning av samtal.

Hos kundservice vid inspelning