Överskjutande skatt

Spara tid och pengar genom att styra överskjutande skatt direkt till räntebärande konto

Överskjutande skatt

Du kan registrera dig som privatperson eller ditt företag för att få eventuell överskjutande skatt direkt till ditt kontonummer eller bankgironummer. Genom registreringen vinner du både tid och ränta eftersom pengarna styrs direkt till ett räntebärande konto.

Så här gör du

För att registrera sig för skatteöverföring av överskjutande skatt anger du:

  • Bankgironummer eller kontonummer
  • Organisationsnummer (anges med 12 tecken, lägg till "16" framför) eller personnummer (ååååmmddxxxx). Dina uppgifter kommer att matchas mot de som finns hos din bank och därefter skickas till Skatteverket.
  • Överföringsuppdraget innebär insättning på bankkonto som är anslutet till angivet bankgironummer eller kontonummer. Uppdraget omfattar att ta emot och sätta in återbetald skatt.
  • Kontoinnehavaren medger att överföringsuppdraget registreras samt översänds via datamedia till Skatteverket.
  • För att se om ditt konto redan är upplagt logga in på Skatteverkets e-tjänst Skattekonto eller Mina sidor på www.skatteverket.se.

Hur länge gäller uppdraget?

  • Uppdraget om "Skatteöverföring till bankgiro" gäller tills det återkallas av kontoinnehavaren eller banken.
  • Vid byte av bankgironummer eller kontonummer ska nytt uppdrag registreras. Nytt uppdrag ersätter gammalt. Avregistrering behöver inte göras vid ändring.

Information om ansvar

Bankgirot och banken är inte ansvariga för skada på grund av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan omständighet utanför Bankgirots eller bankens kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott eller lockout gäller även om Bankgirot eller banken själv är föremål för eller genomför en sådan konfliktåtgärd.

Finns det hinder för Bankgirot eller banken att genomföra betalning eller annan service på grund av omständighet som anges ovan, får tjänsten skjutas upp till dess hindret upphört.

Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Bankgirot eller banken utom i fall av oaktsamhet. I förhållande till näringsidkare ska dock Bankgirots och bankens ansvar vara begränsat till fall av grov vårdslöshet.

Anmälan via e-formulär

För snabbare hantering, använd gärna vårt e-formulär för att registrera dig som privatperson eller ditt företag.

Registrering av skatteöverföring