Clearing och Avveckling

Kärnan i Bankgirots verksamhet. Clearing och Avveckling genomförs i något av Bankgirots två betalningssystem.

Clearing och Avveckling

Clearing och Avvecklingstjänster är kärnan i Bankgirots verksamhet. Clearing är att sammanställa och redovisa två eller flera bankers betalningsförpliktelser gentemot varandra. Avveckling är slutlig reglering av skulder och fordringar mellan två banker och görs hos ett avvecklinsinstitut.

Informationen är till för dig som vill veta:

  • Vad Clearing och Avveckling är
  • Hur Clearing och Avveckling går till
  • Bankgirots roll i betalningsprocessen

Så här går betalningsprocessen till

I praktiken innebär Clearing och Avveckling att pengar överförs från en banks konto till en annan banks konto i ett och samma avvecklingsinstitut (för svenska kronor i RIX-systemet hos Riksbanken).

En enskild betalning från en privatperson, företag eller organisation är alltså definitiv först när avveckling har skett hos ett avvecklingsinstitut. Betalningsmottagaren kan då krediteras.

Hur genomför Bankgirot Clearing och Avveckling?

Clearing och avveckling utförs på lite olika sätt beroende på vilket betalningssystem det gäller. Bankgirot har två betalningssystem: Bankgirosystemet och Betalningar i realtid (BiR). Bankerna och bankernas kunder skickar in betalningar till Bankgirot som i sin tur skickar betalningen till Bankgirots Clearing och Avvecklingstjänst som clearar och säkerställer avveckling i avvecklingsinstitut.

Clearing och avveckling hos Bankgirot

Betalningsprocessen med Bankgirosystemet 

  • När en köpare ska betala en säljare, och parterna har olika banker, räknas denna betalning med i en sammanställning av alla betalningar som ska utföras mellan bankerna.
  • Denna sammanställning skickar Bankgirot till Riksbanken för avveckling (reglering) av skuld och fordran mellan köparens och säljarens bank.
  • När Bankgirot får bekräftelse på att avveckling gjorts skickas krediteringsunderlag till mottagande bank (säljarens bank) för insättning på betalningsmottagarens (säljarens) bankkonto.
  • Vid dagens slut får både betalande bank och mottagande bank ett avstämningsunderlag för alla genomförda avvecklingar under innevarande dag.
  • Bankgirots Clearing och Avvecklingstjänst hanterar även betalningar i domistika Euro för det betalningsprodukter där det är möjligt. 

Betalningar i realtid

Betalningar i systemet Betalningar i realtid skickas till BiR Avvecklingstjänst och avvecklas hos Bankgirot, som då är avvecklingssystem och säkerställer finalitet (att betalningen är definitiv).

Dataclearing

Förutom Bankgirosystemet och Betalningar i realtid finns även konto till konto-överföringssystemet Dataclearing, som ägs av Svenska Bankföreningen.

Utöver dessa system hanterar Bankgirot de finansiella flödena för  uttagsautomater i Sverige. 

Hur blir mitt bolag deltagare?

De som vill delta i Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst och/eller i BiR Avvecklingstjänst gör en ansökan. Alla som uppfyller deltagarkraven har rätten att ansluta sig.

Utöver att vara bank eller finansiellt institut måste deltagaren visa att säkerheten i systemet och verksamheten uppfyller Bankgirots krav. Kraven kan du läsa om under Deltagarkrav för Bankgirots Clearing och Avvecklingstjänst samt BiR Avvecklingstjänst.