Utbetalningar

Bankgirot erbjuder effektiva och säkra lösningar för utbetalningar via ditt bankgironummer till alla konton i svenska banker

Manuella betalningar

Manuella betalningar kan du göra i bankkontorens kassor eller med blanketter som du skickar via vanlig post. Den tjänst som finns för manuella betalningar är Blankettbetalningar. Denna tjänst hanteras av Privatgirot.

Läs mer om tjänsten

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar är en heltäckande betalningstjänst för betalning av fakturor, löner och skatter. Med den blir företagets utbetalningsrutiner mycket enklare: förfallodatum bevakas automatiskt och betalningar görs på rätt datum.

Läs mer om tjänsten

Löner

Med tjänsten Löner kan du på ett enkelt sätt betala ut företagets löner i svenska kronor till anställda. Tjänsten passar alla företag och organisationer med ett datoriserat lönesystem som vill förenkla löneutbetalningar och andra ersättningar till sina anställda.

Läs mer om tjänsten