Förändringsskydd

Bangirots kommunikation är säker.  Därför är alla betalningsuppdrag som sänds till Bankgirot försedda med elektroniskt förändringsskydd.

Förändringsskydd

Förändringsskydd används för att skydda filer mot otillåten förändring under överföring samt för att verifiera att de kommer från rätt avsändare. Av säkerhetsskäl måste alla filer med betalningsuppdrag som sänds till Bankgirot förses med elektroniskt förändringsskydd.

Bankgirot tillåter två metoder för sigillering: HMAC, som är en öppen standard utan licenskostnad, samt Nexus Elektroniskt Sigill. Båda metoderna bygger på att du använder en speciell matematisk beräkning (krypteringsalgoritm) i kombination med unik nyckel. Genom att kontrollberäkna förändringsskyddet kan du verifiera att ingen obehörig förändrat filen.

Förändringsskyddet kan vara i form av en Digital Signatur eller ett Sigill. Vilken form som ska användas bestäms av ditt val av kommunikationslösning:

Typ av förändringsskydd

Kommunikationssätt

Digital signatur

  • Bankgiro Link

Sigill

  • FTP via Internet
  • TCP/IP FTP
  • FTPS
  • SFTP
  • Connect:Direct

 

Kontakta din bank om möjligheterna att ansluta dig till tjänsten

BNP Paribas

www.bnpparibas.se/en

Citibank

www.citibank.se

 

Danske Bank

www.danskebank.se

DNB Bank

www.dnb.se

Ekobanken

www.ekobanken.se

Forex Bank

www.forex.se

Handelsbanken

www.handelsbanken.se

ICA Banken

www.icabanken.se

IKANO Bank

www.ikanobank.se

Lunar Bank

Lunar Bank

Länsförsäkringar Bank

www.lansforsakringar.se

Marginalen Bank

www.marginalen.se

Nordea Bank

www.nordea.se

Nordnet Bank

www.nordnet.se

Resurs Bank

www.resursbank.se

SBAB Bank

www.sbab.se

Skandiabanken

www.skandiabanken.se

Sparbanken Syd

www.sparbankensyd.se 

Svea Bank

www.sveabank.com

Swedbank

www.swedbank.se

Ålandsbanken

www.alandsbanken.se