FTP-kommunikation

Hjälper till att automatisera filöverföringsprocessen

FTP kommunikation

Har ditt företag många filöverföringar och behov att automatisera överföringsprocessen så är en kommunikationslösning med FTP ett bra alternativ.

Det finns olika kommunikationslösningar med FTP för filöverföring mellan Bankgirot och ditt företags ekonomisystem som du kan välja mellan. 

FTP via internet

FTP via internet är en kommunikationslösning för säker filöverföring mellan ditt ekonomisystem och Bankgirot. Tjänsten är utvecklad för större företag som behöver en automatisterad process för filöverföring.

Så här fungerar det

Med FTP via internet sköts lösenordsprocessen automatiskt i samband med att systemet sänder i väg en betalning till Bankgirot. Det innebär att du inte behöver godkänna varje sändning och hämtning av betalningsinformation till och från Bankgirot. Det är smidigt om företaget har stora betalningsvolymer.

Så här fungerar säkerheten

I ditt ekonomisystem finns underlaget för det du vill betala. Det kan till exempel vara betalningar till leverantörer eller löneutbetalningar till anställda. Alla filer med betalningsuppdrag som sänds till Bankgirot förses med elektroniskt förändringsskydd, ett så kallat sigill.

För att skydda informationen som skickas upprättas en VPN-förbindelse (Virtual Private Network). VPN är en teknik för att skapa en säker kommunikation mellan två datorer via internet med hjälp av kryptering. Man brukar tala om att en VPN-tunnel upprättas. Inne i VPN-tunneln överförs alla filer mellan företaget och Bankgirot. Tunneln skyddar från insyn och intrång av utomstående. Ingen annan än de som sitter i andra änden av tunneln kan komma åt filerna när de färdas över internet.

Själva överföringen inne i VPN-tunneln sker enligt FTP (File Transfer Protokol), en allmän standard för att flytta filer.

Det här behöver du för att komma igång med tjänsten FTP via internet:

 • Ett ekonomisystem
 • Avtal med din bank
 • Internetanslutning
 • VPN-anpassad brandvägg
 • Programvara för TCP/IP FTP
 • Fast IP-adress
 • Programvara för förändringsskydd

FTPS

FTPS (FTP SSL/TLS) är ett kommunikationslösning för säker filöverföring mellan ekonomisystem och Bankgirot. Kommunikationssätt som innebär:

 • Säker filöverföring mellan ditt ekonomisystem och Bankgirot
 • Automatiskt lösenordsförfarande med förändringsskydd i samband med att ditt system sänder iväg en betalning till Bankgirot.
 • Med FTPS sker filöverföringen till Bankgirot via Internet i en insynsskyddad kanal (SSL/TLS) mellan klient och server.

FTPS passar större företag med stora betalningsvolymer och behov av att kunna anpassa och automatisera kommunikationssättet efter företagets egna betalningsrutiner.

SFTP

SFTP (Secure Shell FTP med SSH2 protokoll) är ett kommunikationssätt som innebär:

 • Säker filöverföring mellan ditt ekonomisystem och Bankgirot
 • Förändringsskydd via HMAC eller NexusSäkdata sigill i samband med att ditt system sänder iväg en betalning till Bankgirot.

SFTP passar större företag med stora betalningsvolymer och behov av att kunna anpassa och automatisera kommunikationssättet efter företagets egna betalningsrutiner.

Med SFTP sker filöverföringen till Bankgirot via Internet i en insynsskyddad kanal (SFTP SSH2) mellan klient och server.

Fast förbindelse via exempelvis TCP/IP FTP

TCP/IP FTP är en standardprodukt för filöverföring som ingår i alla UNIX-system och finns för de flesta datorer från PC till IBM stordatorer.

Uppkoppling sker på något av följande sätt:

 • Fast linje
 • SNIX Tjänst från Tele2

När en fast linje ska användas måste denna beställas hos en teleleverantör innan Bankgirot kan konfigurera anslutningen.

Betalningsfilen skapas med det format som avser avtalad bankgirotjänst. Filen förändringsskyddas och sänds enligt de instruktioner som finns i Leveransvägledningen för detta kommunikationssätt.

Connect:Direct

Connect:Direct är en produkt från IBM som finns för bland andra IBM stordator med operativsystemet MVS, VM och VSE, UNIX, OS/2, Windows med flera. Connect:Direct kan använda kommunikationsprotokollen SNA eller TCP/IP.

Uppkoppling sker på något av följande sätt:

 • Fast linje 
 • X.25 (Datapak) PVC (fast linje)
 • SVC (uppringd)
 • "Switched Subarea Dial"
 • SNIX Tjänst från Tele2 för SNI via Token Ring
 • Via tredjepartsnät T ex via IBM:s nät
 • LAN to LAN Endast TCP/IP till kundens LAN via en router på Bankgirots LAN

Om teleöverföring ska ske över en fast linje måste denna beställas hos en teleleverantör innan Bankgirot kan konfigurera anslutningen. Betalningsfilen skapas med det format som avser avtalad bankgirotjänst. Filen förändringsskyddas och sänds enligt de instruktioner som finns i Leveransvägledningen för detta kommunikationssätt.

Kontakta din bank om möjligheterna att ansluta dig till tjänsten

BNP Paribas

www.bnpparibas.se/en

Citibank

www.citibank.se

 

Danske Bank

www.danskebank.se

DNB Bank

www.dnb.se

Ekobanken

www.ekobanken.se

Forex Bank

www.forex.se

Handelsbanken

www.handelsbanken.se

ICA Banken

www.icabanken.se

IKANO Bank

www.ikanobank.se

Lunar Bank

Lunar Bank

Länsförsäkringar Bank

www.lansforsakringar.se

Marginalen Bank

www.marginalen.se

Nordea Bank

www.nordea.se

Nordnet Bank

www.nordnet.se

Resurs Bank

www.resursbank.se

SBAB Bank

www.sbab.se

Skandiabanken

www.skandiabanken.se

Sparbanken Syd

www.sparbankensyd.se 

Svea Bank

www.sveabank.com

Swedbank

www.swedbank.se

Ålandsbanken

www.alandsbanken.se