FTP-kommunikation

Hjälper till att automatisera filöverföringsprocessen

FTP kommunikation

Har ditt företag många filöverföringar och behov att automatisera överföringsprocessen så är en kommunikationslösning med FTP ett bra alternativ.

Det finns olika kommunikationslösningar med FTP för filöverföring mellan Bankgirot och ditt företags ekonomisystem som du kan välja mellan. 

FTP via internet

FTP via internet är en kommunikationslösning för säker filöverföring mellan ditt ekonomisystem och Bankgirot. Tjänsten är utvecklad för större företag som behöver en automatisterad process för filöverföring.

Så här fungerar det

Med FTP via internet sköts lösenordsprocessen automatiskt i samband med att systemet sänder i väg en betalning till Bankgirot. Det innebär att du inte behöver godkänna varje sändning och hämtning av betalningsinformation till och från Bankgirot. Det är smidigt om företaget har stora betalningsvolymer.

Så här fungerar säkerheten

I ditt ekonomisystem finns underlaget för det du vill betala. Det kan till exempel vara betalningar till leverantörer eller löneutbetalningar till anställda. Alla filer med betalningsuppdrag som sänds till Bankgirot förses med elektroniskt förändringsskydd, ett så kallat sigill.

För att skydda informationen som skickas upprättas en VPN-förbindelse (Virtual Private Network). VPN är en teknik för att skapa en säker kommunikation mellan två datorer via internet med hjälp av kryptering. Man brukar tala om att en VPN-tunnel upprättas. Inne i VPN-tunneln överförs alla filer mellan företaget och Bankgirot. Tunneln skyddar från insyn och intrång av utomstående. Ingen annan än de som sitter i andra änden av tunneln kan komma åt filerna när de färdas över internet.

Själva överföringen inne i VPN-tunneln sker enligt FTP (File Transfer Protokol), en allmän standard för att flytta filer.

Det här behöver du för att komma igång med tjänsten FTP via internet:

 • Ett ekonomisystem
 • Avtal med din bank
 • Internetanslutning
 • VPN-anpassad brandvägg
 • Programvara för TCP/IP FTP
 • Fast IP-adress
 • Programvara för förändringsskydd

FTPS

FTPS (FTP SSL/TLS) är ett kommunikationslösning för säker filöverföring mellan ekonomisystem och Bankgirot. Kommunikationssätt som innebär:

 • Säker filöverföring mellan ditt ekonomisystem och Bankgirot
 • Automatiskt lösenordsförfarande med förändringsskydd i samband med att ditt system sänder iväg en betalning till Bankgirot.
 • Med FTPS sker filöverföringen till Bankgirot via Internet i en insynsskyddad kanal (SSL/TLS) mellan klient och server.

FTPS passar större företag med stora betalningsvolymer och behov av att kunna anpassa och automatisera kommunikationssättet efter företagets egna betalningsrutiner.

SFTP

SFTP (Secure Shell FTP med SSH2 protokoll) är ett kommunikationssätt som innebär:

 • Säker filöverföring mellan ditt ekonomisystem och Bankgirot
 • Förändringsskydd via HMAC eller NexusSäkdata sigill i samband med att ditt system sänder iväg en betalning till Bankgirot.

SFTP passar större företag med stora betalningsvolymer och behov av att kunna anpassa och automatisera kommunikationssättet efter företagets egna betalningsrutiner.

Med SFTP sker filöverföringen till Bankgirot via Internet i en insynsskyddad kanal (SFTP SSH2) mellan klient och server.

Fast förbindelse via exempelvis TCP/IP FTP

TCP/IP FTP är en standardprodukt för filöverföring som ingår i alla UNIX-system och finns för de flesta datorer från PC till IBM stordatorer.

Uppkoppling sker på något av följande sätt:

 • Fast linje
 • SNIX Tjänst från Tele2

När en fast linje ska användas måste denna beställas hos en teleleverantör innan Bankgirot kan konfigurera anslutningen.

Betalningsfilen skapas med det format som avser avtalad bankgirotjänst. Filen förändringsskyddas och sänds enligt de instruktioner som finns i Leveransvägledningen för detta kommunikationssätt.

Connect:Direct

Connect:Direct är en produkt från IBM som finns för bland andra IBM stordator med operativsystemet MVS, VM och VSE, UNIX, OS/2, Windows med flera. Connect:Direct kan använda kommunikationsprotokollen SNA eller TCP/IP.

Uppkoppling sker på något av följande sätt:

 • Fast linje 
 • X.25 (Datapak) PVC (fast linje)
 • SVC (uppringd)
 • "Switched Subarea Dial"
 • SNIX Tjänst från Tele2 för SNI via Token Ring
 • Via tredjepartsnät T ex via IBM:s nät
 • LAN to LAN Endast TCP/IP till kundens LAN via en router på Bankgirots LAN

Om teleöverföring ska ske över en fast linje måste denna beställas hos en teleleverantör innan Bankgirot kan konfigurera anslutningen. Betalningsfilen skapas med det format som avser avtalad bankgirotjänst. Filen förändringsskyddas och sänds enligt de instruktioner som finns i Leveransvägledningen för detta kommunikationssätt.

Kontakta din bank om möjligheterna att ansluta dig till tjänsten

BNP Paribas

 Tfn: + 46-8-56 23 28 80 
www.bnpparibas.se/en

Citibank

Tfn: + 46-8-723 34 00
www.citibank.se

 

Danske Bank

Tfn: + 46-752-48 00 00
www.danskebank.se

DNB Bank

Tfn: + 46-8-473 42 00
www.dnb.se

Ekobanken

Tfn: +46 8 551 714 70 (09:00 - 16:00, lunchstängt: 12:00 - 13:00)
www.ekobanken.se

Forex Bank


Tfn: + 46-771-22 22 21
www.forex.se

Handelsbanken

Tfn: +46-8-701 10 00
www.handelsbanken.se

ICA Banken

Tfn: + 46-33-47 47 90
www.icabanken.se

IKANO Bank

Tfn: + 46-476-880 00
www.ikanobank.se

Länsförsäkringar Bank

Tfn: + 46-8-588 416 00
www.lansforsakringar.se

Marginalen Bank

Tel + 46-10-495 10 00
www.marginalen.se

Nordea Bank

Tfn: + 46-771-350 360
www.nordea.se

Nordnet Bank

Tfn: + 46-8-506 33 030
www.nordnet.se

Resurs Bank

Tfn: + 46-42-38 20 93
www.resursbank.se

SBAB Bank

Tfn: + 46-8-725 6155
www.sbab.se

SEB

Tfn: + 46-771-62 53 53
www.seb.se

Skandiabanken

Tfn: + 46-771-55 55 00
www.skandiabanken.se

Sparbanken Syd

Tfn: + 46-411-82 20 00
+ 46-414-82 20 00
+46-417-82 20 00 
www.sparbankensyd.se 

Svea Bank

 Tfn: + 46-20-21 21 20
www.sveabank.com

Swedbank

Tfn: + 46-8-58 59 00 00
www.swedbank.se

Ålandsbanken

Tfn: + 46-20-45 64 40
www.alandsbanken.se