Vanliga frågor

För att stoppa utbetalningar använder du en särskild makulerings-/ändringsblankett för löneutbetalningar respektive leverantörsbetalningar. Blanketten fylls i direkt på skärmen och skickas elektroniskt till Bankgirot för behandling.

För att ändringen ska gå igenom måste blanketten komma in kl. 19,00 två bankdagar före utbetalningsdag om det gäller Löner i Leverantörsbetalningar eller Löner.

För en ”vanlig” leverantörsbetalning behöver blanketten vara hos Bankgirot senast kl. 19,00 bankdagen före utbetalningsdag.

Det finns självklart olika typer av betalningstjänster som har ett behov av att gå snabbare än vad de gör idag. Till exempel inom e-handel, eller för betalningar mellan privatpersoner och företag, eller inter-bank-transaktioner.

Nu finns en infrastruktur och realtidsplattform för oss att bygga vidare på i vår utveckling av produkter och tjänster för betalning.

För bankerna handlar det om att utvecklas tillsammans med sina kunder och erbjuda dem tjänster och service som motsvarar aktuella behov och krav.

Har du frågor om inbetalningskort och blankettbetalningar, t.ex. om du vill ha något förtryckt på blanketten ska du vända dig till BancTec som hanterar detta. 

www.banctec.se

Använd vår kalender för att ta reda på vilken dag som gäller för dig, den finns på startsidan.

Följande tider gäller för:

 • Autogiro: Bankdagen innan utbetalning kl 19:00
 • Leverantörsbetalningar: Bankdagen innan utbetalning kl 19:00
 • Löner/kontoinsättningar (även löner i Leverantörsbetalningar): Två bankdagar innan utbetalning kl 19:00. 

 

Observera att om du skickar din fil via internetbanken så kan din bank ha satt en tidigare sluttid. Hör med din bank vilka tider som gäller. 

Tänk på att Bankgirot bevakar betalningar så att betalningen sker på rätt dag. Skicka gärna in din betalning i god tid.

Observera bankhelgdagarna

6:e juni samt aftnarna midsommarafton, julafton och nyårsafton är dagar som kan infalla på en vardag, men är inte en bankdag. Här listas alla bankhelgdagar: https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/kalender/bankhelgdagar-2021/ 

 

 

Betalningar i realtid gör oss redo att möta marknadens behov och förväntningar. Mobilen är redan idag ett verktyg för en mängd tjänster och det var ganska naturligt att som ett första steg koppla just en mobil betalningstjänst till plattformen i form av Swish.

Inbetalningsavier för personer som inte använder internetbank kan laddas ned från Privatgirots webb. De har även en användarguide hur du ska gå tillväga. Via länkarna nedan kommer du till Privatgirots webbplats och lämnar bankgirot.se

Det enklaste är att teckna ett medgivande elektroniskt med en betalningsmottagare. Du kan göra det via din internetbank eller via ett formulär på betalningsmottagarens hemsida.

Om en värdeavi inte löses ut så återförs summan på avin till avsändaren 10 dagar efter sista giltighetsdag. Avsändaren får då information om att mottagaren inte hämtat ut pengarna. 

Bankgirot har inte värdeavierna så vi måste be dig att kontakta avsändaren för att få en ny värdeavi.  

Du kan kontakta det företag som du har medgivande med.

Du kan också avsluta det i din internetbank.

Kontakta företaget du vill betala till. Du kan också anmäla dig via din internetbank.

Insättningen redovisas i kontoredovisningen. Varje inbetalning redovisas som en eller flera poster i filen. Separata insättningsposter skapas även för t.ex. koncerninterna och internstatliga betalningar.  

Betalningarna är sorterade i avsnitt som motsvarar varje insättning på bankkontot. För varje insättning finns en särskild insättningspost. Därmed kan insättningsposten stämmas av med insättningen i kontoredovisningen.

På grund av banksekretessen får Bankgirot inte lämna ut uppgifter om banktillhörighet eller kontonummer. Däremot kan du söka på här på webbplatsen i "Sök Bankgironummer" efter vilket företag som har vilket bankgironummer. Sök Bankgironummer

Sök Bankgironummer finner du i toppmenyn på webbplatsens alla sidor. Observera att Bankgirot bara kan visa information för företag och organisationer som beviljat presentation av uppgifterna via hemsidan.

Betalnings-avsändaren skickar uppgifter om en betalning tillsammans med namn och adress till mottagaren i någon av Bankgirots betaltjänster t.ex. Leverantörsbetalningar. Betalnings-mottagaren får en värdeavi av posten och får gå till en bank och lösa in den. Man kan också lösa in värdeavin mot varor i ganska många butiker t.ex. ICA, Statoil.

 

Du kontaktar det företag som du har Autogiromedgivande till eller vänder dig till din bank, de kan också hjälpa dig att stoppa en dragning. 

OCR-numret är ett särkilt utformat referensnummer som oftast återfinns längst ned på betalningsavin.

Vi har flera kontaktvägar in till oss. Vår växel kan alltid vägleda dig rätt. Telefonnummer till växeln: 08-725 60 00 (måndag - fredag klockan 08:00-17:00).

Har du ärende rörande betalningar eller betalningstjänster kan du också skicka e-post till oss. Det finns flera adresser att välja, på vilken bank du är kund i. Du hittar informationen under Bankgirots supportteam: https://www.bankgirot.se/kundservice/#contact

Har du ett ärende om e-faktura och identifieringstjänster kontaktar du kundservice för e-faktura och identifieringstjänster: https://www.bankgirot.se/kundservice/#contact

BgID är giltigt i tre år.

Ja, varje betalning får en kod beroende på hur betalningen är gjord:

 • Internetbetalningar
 • Leverantörsbetalningar
 • Blankettbetalningar

Detta innebär att du enkelt får statistik över kundens betalningssätt.

Du behöver kontakta din bank för att få avtal om tjänsten Autogiro. I användarmanualen kan du läsa mer om hur Autogiro fungerar.

OCR-referenskontroll, godkänner:

 • OCR 1 = mjuk kontrollnivå, referensnummer med checksiffra
 • OCR 2 = hård kontrollnivå, referensnummer med checksiffra
 • OCR 3 = hård kontrollnivå, referensnummer med checksiffra och variabel längdkontroll
 • OCR 4 = hård kontrollnivå, referensnummer med checksiffra och fast längdkontroll

Informera din nya bank att du har medgivande till Autogiro så hjälper banken dig att flytta över medgivandena till ditt nya bankkonto.

Bankgirot kan hjälpa dig att hitta avsändaren till värdeavin utifrån det löpnummer som står på avin. Löpnumret börjar med siffrorna 1299. 

Har du avsändarens bankgironummer gör du en Bankgironummersökning här på bankgirot.se. Sökfunktionen hittar du i toppmenyn.  

Om företaget har daglig redovisning så är den tillgänglig senast kl. 17.00. Har du valt redovisning flera gånger per dag finns den tillgänglig senast kl. 11.30, 14.00 samt 17.00.

Ett medgivande är en fullmakt för betalningsmottagaren (företaget) att belasta betalarens konto på förfallodagen.

Ett bankgironummer består av 7 eller 8 siffror.

Om du vill koppla ett bankgironummer till ditt bankkonto så ska du kontakta din bank.

Du får avisering senast åtta vardagar innan debitering sker. Vissa företag skickar i början av året ut meddelande om vilka dagar och med vilka belopp debitering sker. För detaljerad information om just din betalning behöver du kontakta företaget.

För att få tillbaka dina pengar behöver du kontakta mottagaren för att komma överens om hur pengarna lämpligast ska återbetalas alternativt kontakta din bank. 

Använd sökfunktionen "Sök bankgironummer" och skriv in bankgironummer, organisationsnummer, företagets namn eller ort.

Sökfunktionen hittar du i toppmenyn på alla sidor på denna webbplats. Sök Bankgironummer

Observera att Bankgirot bara kan visa information för företag och organisationer som beviljat presentation av uppgifterna via hemsidan.

När en betalning ska genomföras gör Bankgirot en täckningskontroll hos din bank. Täckningskontrollen görs på betalningsdagens morgon.

För att veta varför banken svarat att täckning saknades behöver du kontakta din bank.

Du behöver kontakta din bank för att byta kontonummer. Det gäller även om ditt kontonummer är kopplat till ett bankgironummer. Både bankgironummer och kontonummer administreras av bankerna.

Kontaktuppgifter till bankerna finner du på sidan Kundservice.

 

 

För att sätta in värdet på avin på sitt konto måste man gå in på ett bankkontor och sätta in pengarna. För att ändra återkommande kontantutbetalningar till insättning direkt på ditt konto behöver du kontakta avsändaren av kontantutbetalningen.

För att få ett bankgironummer vänder du dig till din bank.

Via tjänsten Leverantörsbetalningar kan du från ditt bankgironummer göra en kontoinsättning till ett bankkontonummer. Kontakta din bank om du inte har tjänsten eller vilken lösning din bank har att erbjuda. 

Nej, det finns ingen testfunktion för Bankgiro Inbetalningar. 

Det som behövs är:

 • ett avtal med en bank som erbjuder tjänsten
 • ett affärssystem som kan hantera elektroniska fakturor
 • en av Bankgirot godkänd kommunikationslösning

Om du vill vara säker på att inte förlora underlag kan tjänsten Insättningsuppgift via Internet vara ett alternativ.

Läs mer om Insättningsuppgift via Internet här på bankgirot.se och kontakta din bank för att ansluta tjänsten.

Vänligen kontakta din bank för information gällande prissättning.

Nej, Bankgirot erbjuder inte någon arkivlösning i Bankgiro Inbetalningar. Däremot är all redovisning elektronisk och levereras i en fil vilket gör det möjligt för er att själva arkivera redovisningen elektroniskt.

Om ni misstänker att det är en "bluffaktura" finner ni information om hur ni ska gå tillväga på https://www.svenskhandel.se/,

Svensk handel har en "Varningslista" som varnar för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande.

Är du en insamlingsorganisation och vill ansöka om ett 90-bankgironummer för att kunna ta emot pengar från bidragsgivare, vänd dig till Svensk Insamlingskontroll.

För att ändra förfallodag behöver du kontakta det företag du betalar Autogiro till.

bg 140 finns inte för kunder som har Bankgiro Inbetalningar. Redovisning är tillgänglig med hjälp av det samlade filformatet kombinerad med Insättningsuppgift via Internet eller bildfil.

Kontakta det företag du är intresserad av att betala till. Du kan även söka på företag som erbjuder Autogiro via din internetbank.

En värdeavi är en kontantutbetalning som skickas till en mottagare med namn och adress där avsändaren inte har uppgift om mottagarens bankgironummer eller kontonummer.

Bankgiro Link bygger på säker kommunikation via Internet och säker identifiering av användaren med hjälp av en e-legitimation.

Tjänsten presenterar information om dina filer på din bildskärm. Det innebär att du kan se vilka filer som har behandlats av Bankgirot och vilken filinformation du kan hämta hem till ditt ekonomisystem. Hos banken och Bankgirot kontrolleras att den som betalar eller tar hem betalningsinformation över Internet är behörig att göra detta.

För att få reda på om ditt affärssystem stödjer Bankgiro Link, kontakta din programvaruleverantör.

Här finner du mer information om Bankgiro Link.

Bildfilen är en separat fil som innehåller avibilder av alla blankettbetalningar (utom OCR-betalningar). Den är ett komplement till BgMax-filen och används av företaget för att kunna se betalarens skrivna meddelande.

Har företaget inte valt bildfil så redovisas alla betalningar i Insättningsuppgift via Internet.

Vill du ha överskjutande skatt insatt på ditt Bankgironummer anmäler du det direkt här på Bankgirots webbplats

Mer information om Anmälan av Konto till Skatteverket går att läs på Skatteverkets egen sida: Anmälan konto

 

Produkten passar både för det mindre och det större företagets behov. I dess enklaste form använder företaget bara ett bankgironummer som betalningsadress för inbetalningar samt en enkel programvara som gör att informationen är lätt att läsa från skärmen eller skriva ut på en lista.

Varefter företaget utvecklas kan produkten byggas på i olika steg.

 • Elektronisk redovisning skapas från första dagen och gör att företaget omgående märker att man får kontroll på sina inbetalningar.
 • Tillvalsfunktionerna OCR-kontroll, utökad blankettregistrering och bildfil medför möjlighet till en smidigare avstämning och kontroll av företagets inbetalningar.

För att använda Bankgiro Link behöver du inte göra några anpassningar eller ändringar i ditt
ekonomisystem. Rådgör dock med din programvaruleverantör om du har några frågor kring detta.

Vill du ändra eller avbeställa återredovisning (pappersredovisning ) vänder du dig till din bank.

Klicka här för att komma till listan med kontaktuppgifter till bankerna. 

Det som behövs är:

 • ett avtal med en bank som erbjuder tjänsten
 • ett affärssystem som kan hantera Bankgiro Inbetalningar
 • en av Bankgirot godkänd kommunikationslösning.

SOAP-meddelanden är giltiga i WSE i 5 minuter, pga säkerhetskrav. När meddelandet når Bankgirot kontrolleras signeringstiden på våra servrar. Om tiden skiljer mer än 5 minuter, åt endera hållet, kan meddelandet inte godkännas.

För att undvika problem med lokala datorklockan, och för kunder i andra tidszoner, bör UTC-tid användas, och synkroniseras. Bankgirot kontrollerar sin tid mot time.windows.com.

Bankgirots tjänster prissätts och säljs av bankerna. Du måste därför kontakta din bank för att få reda på vad de olika tjänsterna kostar och för att teckna avtal om att använda dem.

Det finns ingen möjlighet att få redovisning på papper i Bankgiro Inbetalningar.

The OCR number is a specially formulated reference number that is 

OCR-numret är ett speciellt referensnummer som vanligtvis finns längst ned på inbetalningsavierna. Om det inte finns något kan det t.ex. vara fakturanumret. Om du inte kan hitta OCR-numret, kontakta fakturautställaren.

Betalningen kommer att utföras nästkommande bankdag (helgfri vardag). Under bankhelgdagar sker inga betalningar. På Riksbankens webb redovisas bankehelgdarna: 

http://www.riksbank.se/sv/Kalendarium/Bankhelgdagar/2015/

TIFF är ett filformat för att lagra bilder, i detta fall bilder av inbetalningsavier. TIFF är ett format som har stor spridning i IT-branschen och kan ofta hanteras av befintliga system. På internet kan man hämta information om TIFF.

Ja, Bankgirot skickar alltid med dessa uppgifter om informationen finns med i betalningen från avsändaren eller i Bankgirots register.

Är betalaren en enskild firma så skickas personnumret med eftersom det i detta läge räknas som ett organisationsnummer.

Flera av Bankgirots tjänster säljs av bankerna. För att ansluta dig till en eller flera Bankgirotjänster kontaktar du din bank.

För PKI Services Kontaktar du Bankgirot direkt.

Kontaktuppgifter till oss samt till respektive bank hittar du på vår Kundservicesida.

 

Avtalen för Bankgiro Inbetalningar finns i bankens ordinarie system för hantering av bankgiroavtal.

HMAC baserad på SHA-256 och 128-bitars nyckel är en säker och öppen lösning byggd på öppna och licensfria algoritmer. Det finns även öppen källkod som kan användas för att implementera HMAC. Det gör att det är förhållandevis snabbt och enkelt att implementera till rimlig kostnad, även på olika plattformar, som Windows, Unix, Linux, stordatorer och minidatorer.

Utökad blankettregistrering innebär att Bankgirot inkluderar eventuella betalningsreferenser som betalaren skrivit på inbetalningsavin i filen. Detta innebär att redovisningen blir extra innehållsrik och därmed ökar förutsättningen för automatisk avprickning av kundreskontran.

Nej, du kan enbart sigillera hela filen sk. helfilssigill.

HMAC med SHA-256 och 128-bitars nyckel har idag säkerheten motsvarande 128-bitars symmetrisk kryptering. Datorer med beräkningskapacitet nog för att knäcka HMAC bedöms inte finnas de närmaste 50 åren om det inte sker något revolutionerande genombrott, till exempel med kvantdatorer. Här finns mer att läsa om Hmac. 

Plusgirobetalningar hanteras av Nordea och Plusgirot. Vänligen kontakta Plusgirot för att få hjälp med din betalning.

Gå till Plusgirots webb>> 

Ett plusgiro är en egen typ av kontoform och används för att sköta inbetalningar. Företaget Plusgirot ägs av Nordea (tidigare hette det Postgirot och ägdes av statliga Posten AB). För mer information om plusgiro-konton och Plusgirot hänvisar vi dig till www.plusgirot.se>>

 

Vanliga fakturaformat är:

 • BGC Invoice är Bankgirots inhouse-format för e-fakturor
 • Svefaktura är en elektronisk faktura som tagits fram inom Single Face To Industry (SFTI), offentlig sektors samarbetsforum rörande elektronisk handel.

Säkerheten i en affärstransaktion är viktig, både i den fysiska världen och på Internet. En förutsättning är många gånger att du vet vem du gör affärer med.

Det finns olika sätt att identifiera sig på Internet. De vanligaste är användar-id och lösenord eller e-legitimation. Av dessa är e-legitimation betydligt säkrare då det både krävs att användaren har e-legitimationen installerad vid användningstillfället och kan lösenordet/PIN-koden.

Jämför vi med fysiska underskrifter kan vi ställa oss frågan hur säkra företag är på att det är den namngivna personen som verkligen har undertecknat avtalet, särskilt när avtal skickas med post. Kontrolleras underskriftens utseende mot legitimationshandlingen eller mot passregistret? Om sådan kontroll inte sker anser Bankgirot att en signatur med e-legitimation ger bättre säkerhet än ett dokument som har undertecknats fysiskt.

En underskrift med e-legitimation är rimligtvis också svårare att hävda förfalskning på, jämfört med ett dokument som har undertecknats fysiskt. Det finns en spårbarhet som visar att e-legitimationen använts vid tidpunkten för undertecknandet och kanske har e-legitimationen även använts vid senare tidpunkter, och då utan att innehavaren hävdat att det gjorts av någon obehörig. En jämförelse kan här göras till ett kreditkortsköp som har verifierats med PIN-kod istället för underskrift utan legitimationskontroll.

 • En CTD (står för Certifierad Teknisk Distributör) är en definierad roll inom e-faktura till privatpersoner. CTD:n hanterar den tekniska distributionen av e-fakturor mellan fakturautställaren och mottagarnas Internetbanker och agerar därigenom som underleverantörer till Nordea eller Swedbank. 
 • En servicebyrå är en aktör som skickar och tar emot filer för bankkundens räkning.
 • En intermediator är en aktör som i likhet med Bankgirot agerar fakturanod, och som Bankgirot har filtrafik med.

E-legitimationer i Sverige använder en gemensam infrastruktur, som bygger på PKI (Public Key Infrastructure). PKI är ett samlingsnamn för den infrastruktur där man med hjälp av privata och publika (öppna) nycklar bygger upp funktioner för identifiering, underskrift och skydd mot obehörig insyn.

Dessa säkerhetsfunktioner bygger på asymmetrisk kryptering, vilket innebär att man använder parvisa krypteringsnycklar unikt knutna till varandra så att det som krypteras med den ena nyckeln bara kan dekrypteras med den andra och vice versa.

Den privata nyckeln ska endast disponeras av innehavaren av e-legitimationen medan den publika nyckeln kan spridas till alla andra intressenter. Ett vanligt sätt att skydda den privata nyckeln är att lagra den som en krypterad fil i den egna datorn eller telefonen eller i chipet på ett kort.

Alla Bankgiroavtal tecknar du med din bank.

Du måste även teckna avtal med din bank om Bankgiro Link.

Glöm inte att beställa en e-legitimation hos banken, då det krävs för att använda Bankgiro Link.

Det finns tre faktorer som påverkar säkerheten:

 1. Hur e-legitimationen utfärdas. Utfärdaren ansvarar för att den lämnas ut till rätt person.
 2. Hur e-legitimationen skyddas av användaren.
 3. De kontroller som görs när e-legitimationen används och som visar att utfärdaren är godkänd, att giltighetstiden inte har gått ut samt att e-legitimationen finns i registret och inte är spärrad.

E-faktura är en miljövänlig kostnadseffektiv automatiserad fakturaprocess.

Den har automatisk ordermatchning, håller hög kvalitet i ankommande betalningar och fakturakvaliteten innebär att det blir färre frågor till kundtjänst.

All din fakturadata blir sökbar i systemen och uppföljning av affärer förenklas. Genom att använda e-faktura får du större möjlighet att delta i fler upphandlingar som ställer krav på e-faktura. Du mininimerar också risken för bluffakturor.

För att spärra ett Bankgiro Direkt-uppdrag måste du kontakta  Privatgirot: www.privatgirot.se

För att kunna skicka filer över Internet måste du ha kommunikationsprogramvaran BankgiroLink och ett avtal med banken. Kontakta därför din bank.

 • Ett ekonomisystem som kan skapa Bankgirofiler.
 • En Internetanslutning via modem eller bredband.
 • Bankgiro Link-program för att signera och skicka betalningsuppdrag samt en kortläsare.
 • En e-legitimation per person som ska använda tjänsten.
 • Ett avtal med din bank om Bankgiro Link.
 • Om din bank gör fullmaktsfrågor, behöver du en fullmakt i banken för de personer som ska kunna signera betalnignar. Kontrollera detta med din bank.

Från och med den 31 oktober 2016 kan Bankgirot inte hantera domestika betalningsuppdrag i valutan euro. Kontakta din bank för information om hur du kan hantera betalningarna.

Det finns två sätt att makulera ett medgivande till Autogiro. Antingen gör du makuleringen i Autogiro Online eller så skickar du in ett makuleringsuppdrag via fil till Bankgirot. 

Bankgiro Link är skapad så att filerna är skyddade mot insyn och förändring när de ”transporteras” via nätet till och från ditt ekonomisystem. Identifierar sker med samma teknik som när vi deklarerar över Internet. Det finns mer information om detta på sidan om Bankgirots förändringskydd. 

Betalningar i realtid är när pengarna dras från ett
konto och överförs till ett annat konto i samma sekund som betalningsordern läggs.

Var ute i god tid. Att byta kommunikationssätt kan ta ett tag. För att minimera risken bör du inte göra förändringar under lönevecka eller vid månadsskifte. Förbered dig väl samt införskaffa den utrustning du behöver innan du gör avtalsändring hos banken.

Postförskott går att koppla till Bankgirots tjänster Bankgironummer och Bankgiro Inbetalningar.

Information om Postförskott kan fås av Posten via:

• Postens hemsida, www.posten.se 
• Posten Kundtjänst, 020-23 22 20

Behörigheten avser rätten att använda tjänsten Bankgiro Link, såsom att skicka eller hämta filer hos Bankgirot.

Fullmakt avser en viss persons rätt att hantera företagets konto i banken, t.ex. ta ut pengar eller göra utbetalningar. Fullmakten tecknas i banken i samband med att du avtalar om att använda Bankgiro Link. Samtidigt meddelar du vilka personer som ska ha behörighet till tjänsten.

Ett sätt att diskutera frågan är ur termer av äkta eller oäkta upplevelser av betalningar i realtid. Upplevelsen är ju att man betalar i realtid när man till exempel köper en sms-biljett av SL, eller handlar på sitt kort på ICA. Men sanningen är den att ”någon” aktör i kedjan ligger ute med pengar till dess att mobilräkningen är betald respektive att pengarna reserveras på bankkontot innan de överförs till handlaren.

När det handlar om betalningar i realtid så är det en äkta upplevelse, då pengarna dras och överförs till mottagaren i samma sekund som betalningsordern läggs. För aktörerna bakom en betalningstjänst i realtid är tjänsten i det närmaste riskfri då ingen part behöver ligga ute med pengar. Finns pengar på kontot dras och överförs de, finns det inga pengar/tillräcklig summa kan ingen transaktion ske.

I Bankgiro Link finns tre behörigheter:

 • Skicka fil
 • Attestera fil
 • Hämta fil

Dessa behörighetskategorier kan du dela upp mellan dina medarbetare för att ytterligare öka säkerheten i hanteringen av företagets betalningar.

Självklart kan du välja att låta en person ha alla behörigheter. Du registrerar vilka personer som ska ha vilken behörighet hos din bank.

Du kan via din kontakt på banken ställa in det antal personer som behövs för att i förening attestera (godkänna) en fil innan den släpps vidare för behandling. Detta är då det minsta antal som behövs för att filen ska gå till behandling.

Du kan även i din Bankgiro Link-programvara ställa in hur många personer som ska attestera filen. Uppgiften skickas med filen och lagras därefter på Bankgirot. Detta antal kan vara högre men inte lägre än det som är angivet hos banken.

Bankgirot kontrollerar att tillräcklig många personer har betalning. I vissa fall gör Bankgirot även en kontroll mot bankens fullmaktsregister

 • Om du bara byter programvara men behåller det gamla kommunikationssättet så behöver du inte meddela Bankgirot.
 • Om du byter kommunikationssätt så måste din bank meddela Bankgirot detta. Kontakta därför din bank.
 • Bankgiro Inbetalningar är heltäckande inbetalningstjänst som skapar enkla, effektiva rutiner i hanteringen av inbetalningar och avstämningar i kundreskontran.
 • Eftersom all redovisning sker elektroniskt får ditt företag en möjlighet att automatisera avstämningsarbetet.
 • Bankgiro Inbetalningar är en flexibel tjänst som passar både det större och mindre företaget som vill automatisera och effektivisera hanteringen av inbetalningar och kundreskontran.
 • Bankgiro Inbetalningar har ett antal standardfunktioner och går dessutom bygga ut med olika tillval, som anpassas till företaget och dess behov.

Du kan anmäla ditt bankgiro- och organisationsnummer i formuläret "Registrering av skatteöverföring" här på webben. 
Då sker skatteåterbetalning direkt till ditt bankgironummer.

Läs mer:

Avtalet innehåller information om vilka personer som ska vara behöriga att sända, attestera och/eller hämta filer i Bankgiro Link. De uppgifterna behöver vi på Bankgirot för att kontrollera att det är rätt personer som hanterar dina betalningar

E-legitimationer ges ut till privatpersoner av banker, Telia och Skatteverket. Beroende på vem som ger ut e-legitimationen kan den ha olika namn.

Kontakt din bank som hjälper dig att beställa en lämplig e-legitimation för ditt användningsområde.

Det finns ingen totalsumma för hela filen, men det finns en summa per insättning.

 • Kontrollera att din kortläsare är korrekt installerad
 • Kontrollera att din säkerhetsprogramvara är korrekt installerad
 • Kontrollera att du kan se ditt BgID kort i din säkerhetsprogramvara genom att starta BankID säkerhetsprogram
 • Kontakta din PC-support om du är osäker

 

Betalningar i realtid är ett generellt betalningssystem. För att ges tillträde till ett sådant gäller i korthet att man enligt lag om betaltjänster (2010:751) måste ses som en betaltjänstleverantör och i övrigt uppfylla Bankgirots deltagarkrav.

Generellt kan man säga att samtliga svenska banker och betalningsinstitut som uppfyller deltagarkraven har rätt att vara med i systemet.

Kontakta din bank för att få värdeavin inlöst och direkt insatt på ditt konto.

Betalningar i realtids främsta fördelar är snabbheten och tillgängligheten förmågan att hantera sekundsnabba transaktioner dygnet runt, årets alla dagar.

Det är ett öppet och oberoende system som bygger på internationella teknikstandarder med möjlighet att koppla på både mängder av nya deltagare och nya tjänster.

Plattformen är valutaoberoende och utan beloppsbegränsningar vilket också bidrar till de många möjligheterna med att på olika sätt effektivisera befintliga betalningslösningar och därtill skapa flöden med nya kunderbjudanden. 

 

Ja, Bankgirots exempelfiler är anpassade till systemutvecklare som vill se hur en fil och bildfil kan se ut. Exempelfilerna innehåller redovisning av olika typer av betalningar.

Sök efter exempelfiler under fliken Teknisk information på tjänsten Bankgiro Inbetalningar.

Bankgirot har ingen tjänst för utlandsbetalningar. Men om du har Leverantörsbetalningar avtalat med din bank med tjänsten utlandsbetalningar då kan du skicka med utlandsbetalningarna i samma fil som de svenska. Bankgirot behandlar sedan de svenska betalningarna och skickar utlandsbetalningarna till din bank.

När du använder din PC på Internet så utsätter du dig och din dator för en risk om du inte har ett bra skydd. Försäkra dig därför om att du har ett uppdaterat antivirusprogram och en väl fungerande brandvägg.

PIN-koden låser du upp i säkerhetsprogrammet som finns installerat på datorn.

I BankID Säkerhetsprogram gör du så här:

 • Starta BankID säkerhetsprogram
 • Välj ditt BgID i listan
 • Välj Hantera PIN
 • Välj Lås upp med PUK
 • Välj den PIN-kod du vill låsa upp i listan
 • Ange PUK (Upplåsningskod)
 • Välj Ok

 

Att förändringsskydda en fil innebär att filen skyddas mot otillåten förändring vid överföring till/från Bankgirot. Det finns två metoder för att sätta ett sigill på en fil:

HMAC som är en öppen standard och produkten Sigillet som du kan köpa från Nexus.  Läs mer om förändringsskydd under kommunikationslösningar här på webben.

En e-legitimation kan finnas i chipet på ett kort eller på en elektronisk fil, som lagras på en hårddisk, USB-minne eller i en mobil.

För att använda e-legitimationen på kort behöver du en dator, samt en kortläsare och ett program som utfärdaren tillhandahåller.

För att använda en e-legitimation på fil krävs en dator, en mobiltelefon eller en surfplatta samt ett program som utfärdaren tillhandahåller.

Ja, i Bankgiro Inbetalningar kan du avtala om att få redovisningen en gång om dagen eller per krediteringsomgång. Det vill säga att redovisningen skapas med samma frekvens som insättningar sker på bankkontot, för närvarande är det 3 ggr/dag.

Alla privatpersoner som är folkbokförda i Sverige och som har ett svenskt personnummer kan ansöka om en e-legitimation hos Sveriges banker eller hos Skatteverket. Åldersgränserna för e-legitimation varierar mellan utfärdarna. Hos Skatteverket gäller åldersgränsen 13 år.

Ett företag kan inte ha en egen e-legitimation, den måste vara knuten till en person. En person med e-legitimation kan använda den både som privatperson och i tjänsten. När en juridisk person (aktiebolag, handelsbolag eller ideell förening) ska legitimera sig eller underteckna något är det firmatecknarens eller ombudets
e-legitimation som används.

Det går inte att ta emot betalningar från utlandet via Bankgirot. Ta kontakt med din bank för att få hjälp med att ta emot utlandsbetalningar.

Manualer, ändrings- och makuleringsformulär samt post- & filbeskrivningar finns att ladda ned här på bankgirots webb.

Du kan antingen söka under Kundservice/e-formulär där allt material är samlat eller gå in på respektive tjänsts och hittar material under Handböcker och Teknisk information.

E-legitimation, d v s elektronisk legitimation, innehåller certifikat som möjliggör säker identifiering och underskrifter på Internet och i mobiler. När du legitimerar dig och skriver under handlingar elektroniskt på Internet använder du istället din elegitimation.

Den är personlig och motsvarar ett fysiskt ID- eller körkort och bör behandlas därefter. Ett företag kan inte ha en egen e-legitimation, den måste vara knuten till en person.

Den underskrift som du gör elektroniskt med hjälp av din elegitimation är lika bindande som din namnteckning.

Fördelar med HMAC är att det ger ett säkert förändringsskydd som enkelt kan implementeras på olika plattformar. Algoritmen är snabb och effektiv att implementera.

För att få en ny sigillnyckel/ett nytt lösenord kontaktar du din bank.

Det enklaste sättet att skaffa Insättningsuppgift via Internet är att kontakta din bank.

Bankgirot ska säkerställa stabilitet och kvalitet i nuvarande infrastruktur fram till och med att den sista transaktionen görs. Före och under en övergång till ny infrastruktur ska Bankgirot säkra att nuvarande produkter och tjänster fungerar enligt regelverk och myndighetskrav till sista transaktion.

Vi planerar samtidigt för att fasa ut befintlig infrastruktur och tjänster i takt med marknadens vid var tid gällande transformationsplan. Bankgirot bidrar med kompetens och stöttar transformationen i den utsträckning vi har möjlighet.

Transformationen ska ske på ett smidigt sätt där stabiliteten i betalsystemen alltid kommer att ha högsta prioritet. Prata med din bank om hur och när de nya tjänsterna kommer att erbjudas.

Befintliga tjänster kommer att fungera som vanligt tills alternativ finns. Bankgirot kommer då att på ett ansvarsfullt sätt fasa ut sina tjänster i takt med att nya tjänster blir tillgängliga genom andra aktörer i den nya betalinfrastrukturen.

Tills den nya infrastrukturen är färdig kommer inga förändringar att göras vad gäller Bankgirots nuvarande tjänster. Systemen kommer att fungera parallellt till dess att bankerna har kopplat upp sig till det nya systemet. Bankernas slutkunder kommer att on-boardas av sina respektive banker i takt med att bankerna anammar den nya betalningsinfrastrukturen.

Därefter kommer Bankgirot på ett ansvarsfullt sätt att fasa ut sina tjänster och sin verksamhet. 

Bankgironummer kommer att fortsätta fungera även i den nya betalningsinfrastrukturen.