Kontofråga

För effektivare hantering och validering av konton

Kontofråga

Med Bankgirots tjänst Kontofråga gynnas både frågeställare och betalningsmottagare oavsett banktillhörighet. Det garanterar att utbetalningen görs till rätt mottagare. Kontofrågor besvaras samma dag som de skickats in.

Kontofråga gynnar både frågeställare och betalningsmottagare oavsett banktillhörighet. Tjänsten är till för myndigheter och företag som gör utbetalningar via konto/bankgironummer till privatpersoner och företag. Utbetalaren/kontofrågeställaren skickar sina kontofrågor före kl. 07.00 och får svar samma dag efter kl. 14.00.

Varför kontofråga?
Möjliggör utbetalningar från företaget till mottagaren mycket snabbare än vad tidigare lösning med veckocykel tillät. Kontofråga tillgodoser marknadens behov som kommer av det digitala samhället. Detta resulterar i minskade ledtider, felhantering och resurseffektiviseringar för företag/myndigheter med stora volymer av utbetalningar.

Förenklad administration
Många av företagets administrativa utbetalningsrutiner förenklas när du börjar du använda kontofråga. Minskade ledtider från kontroll av slutkundens konto till utbetalning, vilket i sin tur leder till riskminimering med betalning till korrekta konton och bättre likvidplanering genom färre antal kontantutbetalningar i omlopp.

Kommunikation
Det finns olika kommunikationslösningar med FTP för filöverföringen mellan Bankgirot och ditt företags ekonomisystem som du kan välja mellan:

  • FTP via internet (VPN)
  • SFTP
  • Fast förbindelse via exempelvis TCP/IP FTP
  • Connect Direct

Om företaget redan har en koppling mot Bankgirot i någon annan elektronisk tjänst (ex Leverantörsbetalningar, Autogiro, Bankgiro Inbetalningar) så går det att använda samma kommunikation för Kontofråga.

Av säkerhetsskäl måste alla filer med betalningsuppdrag som sänds till Bankgirot förses med elektroniskt förändringsskydd (sigill).

Se https://www.bankgirot.se/tjanster/kommunikation/forandringsskydd/

Layout
Kontofråga till Bankgirot
Kontosvar från Bankgirot

Exempelfil
Kontofråga till Bankgirot
Kontosvar från Bankgirot

Mer information
Kontakta din bank om du vill veta mer om hur Kontofråga fungerar och hur ni ansluter er till tjänsten

Kontakta din bank om möjligheterna att ansluta dig till tjänsten

BNP Paribas

 Tfn: + 46-8-56 23 28 80 
www.bnpparibas.se/en

Citibank

Tfn: + 46-8-723 34 00
www.citibank.se

 

Danske Bank

Tfn: + 46-752-48 00 00
www.danskebank.se

DNB Bank

Tfn: + 46-8-473 42 00
www.dnb.se

Ekobanken

Tfn: +46 8 551 714 70 (09:00 - 16:00, lunchstängt: 12:00 - 13:00)
www.ekobanken.se

Forex Bank


Tfn: + 46-771-22 22 21
www.forex.se

Handelsbanken

Tfn: +46-8-701 10 00
www.handelsbanken.se

ICA Banken

Tfn: + 46-33-47 47 90
www.icabanken.se

IKANO Bank

Tfn: + 46-476-880 00
www.ikanobank.se

Länsförsäkringar Bank

Tfn: + 46-8-588 416 00
www.lansforsakringar.se

Marginalen Bank

Tel + 46-10-495 10 00
www.marginalen.se

Nordea Bank

Tfn: + 46-771-350 360
www.nordea.se

Nordnet Bank

Tfn: + 46-8-506 33 030
www.nordnet.se

Resurs Bank

Tfn: + 46-42-38 20 93
www.resursbank.se

SBAB Bank

Tfn: + 46-8-725 6155
www.sbab.se

SEB

Tfn: + 46-771-62 53 53
www.seb.se

Skandiabanken

Tfn: + 46-771-55 55 00
www.skandiabanken.se

Sparbanken Syd

Tfn: + 46-411-82 20 00
+ 46-414-82 20 00
+46-417-82 20 00 
www.sparbankensyd.se 

Svea Bank

 Tfn: + 46-20-21 21 20
www.sveabank.com

Swedbank

Tfn: + 46-8-58 59 00 00
www.swedbank.se

Ålandsbanken

Tfn: + 46-20-45 64 40
www.alandsbanken.se