Kontofråga

För effektivare hantering och validering av konton

Kontofråga

Med Bankgirots tjänst Kontofråga gynnas både frågeställare och betalningsmottagare oavsett banktillhörighet. Det garanterar att utbetalningen görs till rätt mottagare. Kontofrågor besvaras samma dag som de skickats in.

Kontofråga gynnar både frågeställare och betalningsmottagare oavsett banktillhörighet. Tjänsten är till för myndigheter och företag som gör utbetalningar via konto/bankgironummer till privatpersoner och företag. Utbetalaren/kontofrågeställaren skickar sina kontofrågor före kl. 07.00 och får svar samma dag kl. 13.00.

Varför kontofråga?
Möjliggör utbetalningar från företaget till mottagaren mycket snabbare än vad tidigare lösning med veckocykel tillät. Kontofråga tillgodoser marknadens behov som kommer av det digitala samhället. Detta resulterar i minskade ledtider, felhantering och resurseffektiviseringar för företag/myndigheter med stora volymer av utbetalningar.

Förenklad administration
Många av företagets administrativa utbetalningsrutiner förenklas när du börjar du använda kontofråga. Minskade ledtider från kontroll av slutkundens konto till utbetalning, vilket i sin tur leder till riskminimering med betalning till korrekta konton och bättre likvidplanering genom färre antal kontantutbetalningar i omlopp.

Kommunikation
Det finns olika kommunikationslösningar med FTP för filöverföringen mellan Bankgirot och ditt företags ekonomisystem som du kan välja mellan:

  • FTP via internet (VPN)
  • SFTP
  • Fast förbindelse via exempelvis TCP/IP FTP
  • Connect Direct

Om företaget redan har en koppling mot Bankgirot i någon annan elektronisk tjänst (ex Leverantörsbetalningar, Autogiro, Bankgiro Inbetalningar) så går det att använda samma kommunikation för Kontofråga.

Av säkerhetsskäl måste alla filer med betalningsuppdrag som sänds till Bankgirot förses med elektroniskt förändringsskydd (sigill).

Se https://www.bankgirot.se/tjanster/kommunikation/forandringsskydd/

Layout
Kontofråga till Bankgirot
Kontosvar från Bankgirot

Exempelfil
Kontofråga till Bankgirot
Kontosvar från Bankgirot

Mer information
Kontakta din bank om du vill veta mer om hur Kontofråga fungerar och hur ni ansluter er till tjänsten

Kontakta din bank om möjligheterna att ansluta dig till tjänsten

BNP Paribas

www.bnpparibas.se/en

Citibank

www.citibank.se

 

Danske Bank

www.danskebank.se

DNB Bank

www.dnb.se

Ekobanken

www.ekobanken.se

Forex Bank

www.forex.se

Handelsbanken

www.handelsbanken.se

ICA Banken

www.icabanken.se

IKANO Bank

www.ikanobank.se

Lunar Bank

Lunar Bank

Länsförsäkringar Bank

www.lansforsakringar.se

Marginalen Bank

www.marginalen.se

Nordea Bank

www.nordea.se

Nordnet Bank

www.nordnet.se

Resurs Bank

www.resursbank.se

SBAB Bank

www.sbab.se

Skandiabanken

www.skandiabanken.se

Sparbanken Syd

www.sparbankensyd.se 

Svea Bank

www.sveabank.com

Swedbank

www.swedbank.se

Ålandsbanken

www.alandsbanken.se