Alla e-formulär och blanketter

 • Autogiroanmälan - Medgivande till kontonummer

  Blanketten kan användas av ditt företag när ni agerar betalningsmottagare och er kund (betalaren) ska anmäla ett medgivande. Betalaren kan vara en privatperson eller ett företag. Tänk på att informera er kund (betalaren) att autogiroanmälan ska skickas till ert företag och inte till Bankgirot. Notera: Eventuella autogiroanmälningar som skickas till Bankgirot kommer inte att hanteras.

 • Autogiroanmälan - Medgivande till bankgironummer

  Blanketten kan användas av ditt företag när ni agerar betalningsmottagare och er kund (betalaren) ska anmäla ett medgivande mot ett bankgironummer. Denna funktion är endast tillgänglig om ni tecknat autogirotjänsten före 8 mars 2014. Tänk på att informera er kund (betalaren) att autogiroanmälan ska skickas till ert företag och inte till Bankgirot. Notera: Eventuella autogiroanmälningar som skickas till Bankgirot kommer inte att hanteras.

 • Beställning av kopior/information om betalningar

  E-formuläret används för att beställa kopior och information om betalningar.

 • Leverantörsbetalningar - Makulera eller ändra

  E-formuläret används för att makulera eller ändra inskickade betalningsuppdrag.

 • Löner - Makulera eller ändra

  E-formuläret används för att makulera eller ändra inskickade betalningsuppdrag.

 • Överskjutande skatt

  Använd det här e-formuläret för att registrera skatteåterbetalning till ett bankgironummer eller kontonummer.

 • Support - Kundservice

  Fyll i nedan e-formulär för att komma i kontakt med vår kundservice.

 • Uppdatering av Bankgirots fullmaktsregister - Bankgiro Link

  Uppdatering av användare i Bankgirots fullmaktsregister för Bankgiro Link