Betalningsstatistik från Bankgirot

Varje månad publicerar Bankgirot betalningsstatistik för den svenska massbetalningsmarknaden. Statistiken visar betalningar i Bankgirosystemet. Nedan följer ett sammandrag för utvecklingen under den senaste månaden. Realtidsbetalningar hanterades av Bankgirot i systemet Betalningar i Realtid, BiR, till och med februari 2024. Då flyttades realtidsbetalningarna till Riksbankens nya system RIX-INST, som en del av transformationen av betalsverige som pågått under flera år. Statistiken för BiR tar därför slut efter februari.

Betalningsstatistik för juni 2024

Antal betalningar och belopp i Bankgirosystemet

Antalet betalningstransaktioner i juni i Bankgirosystemet uppgick till 195 miljoner betalningar, vilket var en minskning med 9,6 procent jämfört med samma månad 2023.

Diagram – Antal förmedlade betalningar i Bankgirosystemet 

Antal förmedlade transaktioner i Bankgirosystemet

 

Förmedlat belopp av utbetalningar

Det är autogiro- och internetbetalningar som står för den största andelen utbetalningar. Dessa två betaltyper står för cirka 80 procent av det totala antalet betalningar i Bankgirosystemet på utbetalningssidan. 

Förmedlat belopp på utbetalningssidan under april var 1274 miljarder kronor, vilket motsvarar en minskning med 9,1 procent jämfört med samma månad föregående år. 

Diagram – Förmedlat belopp i Bankgirosystemet 

Förmedlat belopp i Bankgirosystemet

 

Antal betalningar i betalsystemet Betalningar i realtid

I Bankgirots betalningssystem för realtidsbetalningar, Betalningar i realtid, har volymutvecklingen varit stark sedan betalsystemet lanserades för 12 år sedan. I februari 2024 stängdes BiR ned och realtidsbetalningarna hanteras numera av Riksbanken i det nya systemet RIX-INST. Det är en del av transformationen av betalsverige som pågått under flera år. I juni 2024 genomfördes därför inga betalningar i BiR.

Diagram – Antal förmedlade betalningar i betalningssystemet Betalningar i realtid 

Förmedlade betalningar BiR

Dessa data finns nedladdningsbara i excel-filen som även innehåller historiska data.

Ladda ned all data i en Excel-fil