En viktig del av betalsverige sedan 1959

Bankgirot är en av Nordens ledande leverantörer av betalningsinfrastruktur och finansiella tjänster med en urstark historia. Vi har levererat säkra betalningar och digitaliserat den svenska betalmarknaden i över 60 år.

Ny teknik och nya tekniska lösningar är hjärtat i Bankgirots verksamhet.

Säkerställer och digitaliserar den svenska betalmarknaden 

Bankgirot är ett bolag med en samhällsbärande funktion i bank- och betalningsbranschen. Tack vare vår unika roll som myndighetsreglerad infrastruktur för massbetalningar bidrar vi till att den ekonomiska vardagen fungerar smidigt för 8 miljoner privatpersoner och omkring 900 000 företag och organisationer. Utan att vi egentligen syns. Faktum är att Bankgirot har tagit fram infrastruktur och innovativa finansiella tjänster sedan 1959. 

Bankgirot har levererat säkra betalningar och digitaliserat den svenska betalmarknaden i över 60 år.

Effektivisering ett viktigt uppdrag

Bankgirots historia började på Lilla Nygatan i Gamla stan. Bankgirots historia började på Lilla Nygatan i Gamla stan. Uppdraget var att underlätta och effektivisera bankernas hantering av betalningar. Det fanns en rejäl utmaning redan från start eftersom bankerna hade tappat affären med betalningstransaktioner till statliga Postgirot. Bankgirot utvecklade effektiva lösningar, tog matchen med Postgirot och blev störst på marknaden.

Kundfokus och co-creation redan från start

Bankgirots unika ställning och nära samarbete med kunderna har resulterat i djup kunskap om kunderna och deras behov. Kundrelation och vad vi kan utveckla tillsammans har alltid varit helt central för Bankgirot. Under åttiotalet uppgraderade och standardiserade Bankgirot sina plattformar för att möta bankernas utveckling av internetbankerna och nya tjänster till dem.  Man kan säga att det som idag kallas co-creation sitter i ryggraden på alla som arbetar på Bankgirot. Vår expertis används många gånger för att samla och facilitera bankerna så att vi tillsammans kan utveckla nya idéer som ger innovativa lösningar för marknadens behov.

Det som idag kallas co-creation sitter i ryggraden på alla som arbetar på Bankgirot.

Digital pionjär

Ny teknik och nya tekniska lösningar är hjärtat i Bankgirots verksamhet. Redan 1965 installerades de första datorerna och digitaliseringen var igång. Tack vare datorerna kunde resan mot automation och effektivisering ta sin början och 1970 fick kunderna möjlighet att betala räkningar automatiskt med Autogiro. Allt fler betalningsavier på papper krävde rationell hantering och nästa innovation var därför att skapa elektronisk inläsning av betalningsavier. Bankgirot utvecklade OCR-numret som tog digitaliseringen av svenska betalningar ett steg vidare.

Plattformar som är basen för Sveriges digitalisering

Bankgirot har tagit fram fler centrala bidrag till digitaliseringen av det svenska samhället. Redan 2003 lanserades PKI Services, en plattform för elektronisk identifiering. Plattformen bidrog till att göra tjänster smidiga och sekundsnabba. 

Innovation i världsklass

Det är ”BiR” som gör succéappen Swish möjlig.Vår kanske största innovation är den banbrytande betalplattformen ”BiR”, eller Betalningar I Realtid.  När BiR lanserades 2012 satte den en ny global standard för realtidsbetalningar och det var BiR som gjorde succéappen Swish möjlig. Betalningar i Realtid är ett av Bankgirots stora bidrag till digitaliseringen av det svenska samhället. När man summerar vårt arbete genom bolagets historia kan man säga att Bankgirot har levererat säkra betalningar och digitaliserat den svenska betalmarknaden redan från start. 

Realtidsbetalningar har nu funnits i över ett decennium, och det är svårt att tänka sig hur vardagen skulle se ut utan möjligheten att göra sekundsnabba betalningar. Under våren 2024 stängdes BiR ned när Riksbanken tog över realtidsbetalningarna i det nya systemet RIX-INST. Det är en del av transformationen av betalsverige som pågått under flera år .

Det är svårt att tänka sig en vardag utan möjligheten att göra sekundsnabba betalningar.

Nya krav på marknad i förändring

Digitaliseringen sveper nu fram och förändrar alla delar i det svenska samhället. En infrastruktur med säker clearing och avveckling av betalningar är minst lika viktig som tidigare. Men det ställs idag nya krav på hur den ska fungera i det finansiella systemet.

En viktig katalysator för den mångfald som finns idag bland betalningar är avregleringar och nya regler. EU:s
PSD2-direktiv, som varit en av drivkrafterna för Open Banking. Den europeiska SEPA-standardiseringen av betalningar och PSD2-direktivet ger bankerna konkurrens av nya spelare. Globala aktörer som Google och Amazon lika väl som mindre utmanarbanker skapar nya förutsättningar på marknaden. 

Redo för nya utmaningar

Bankgirot är på så vis en del i den omstöpning av det globala betallandskapet som pågår och kommer att spela en viktig roll för lång tid framöver i transformationen till en ny betalinfrastruktur. 

Bankgirot är redo att möta de förändringar som är på väg. Vi står rustade för framtiden - hur den än ser ut.