Sveriges betalningsinfrastruktur moderniseras

Nya regelverk, internationella format för betalningar och en snabb teknikutveckling har gjort att betalmarknaden genomgår en omfattande transformation. Transformationen har pågått i flera år och innebär stora förändringar när system och infrastruktur ska moderniseras och framtidssäkras.

RIX-INST – realtidsbetalningar i Riksbanken

Ett exempel är Riksbankens plan där realtidsbetalningar ska avvecklas i deras nya system RIX-INST. Som en följd av detta kommer den idag populära betaltjänsten Swish att successivt föras över från Bankgirots realtidsplattform BiR. Övergången är komplex och måste ske ansvarsfullt. Bankgirot är en del av projektet som ska vara genomfört 2024.

Från nordiskt till svenskt fokus

Sedan några år tillbaka har marknadens ambition varit att, med P27 som clearinghus, skapa en gemensam nordisk betalningsinfrastruktur. Fokus ligger nu på nationella lösningar där Bankgirot har en central roll för det svenska arbetet framåt.

Bankgirot säkerställer dagens system och tar fram nya lösningar

Behovet av ett moderniserat betalningssystem för sessionsbetalningar i Sverige är lika stort som tidigare och det fortsatta arbetet med att framtidssäkra den svenska betalinfrastrukturen blir Bankgirots uppgift. Parallellt med att säkerställa dagens system och tjänster ska Bankgirot modernisera den nuvarande betalinfrastrukturen och skapa lösningar för framtiden. Bankgirot har tagit de första stegen och arbetet framåt sker så snabbt som möjligt i en löpande dialog med banker, myndigheter och andra intressenter.

Mer information

För mer specifik information ber vi dig att kontakta din bank.