Bankgirosystemet

Bankgirosystemet är ett öppet betalsystem. Det är tillgängligt för både betalare och betalningsmottagare. Informationen kommer alltid fram, oavsett vilka banker som deltar i respektive ände.

Bankgirot är ett betalningssystem

Oavsett vilken bank du har och oavsett vilka banker dina leverantörer och kunder använder så kan du alltid betala och få betalt genom Bankgirot.  

Bankgirot är ett betalningssystem för den svenska marknaden där alla banker är med. Priset för bankgirotjänsterna erbjuder respektive bank i konkurrens med alla övriga banker.

Banken ansluter ditt bankkonto till ett bankgironummer. På betalningsdagen görs uttaget på betalarens konto och insättningen hos mottagaren.

Du når alla leverantörer

Från din Leverantörsreskontra, Internet- eller mobilbank når du alla dina leverantörer. Betalaren adresserar betalningen till det bankgironummer som mottagaren anvisar och betalningen genomförs i sin helhet den dag som betalaren anger på betalningsuppdraget.

Alla kunder når dig

Alla dina kunder, privatpersoner och företag, kan betala till ditt bankgiro. Betalningsmottagaren bestämmer till vilket bankkonto bankgironumret ska kopplas.

Pengarna bokförs på mottagarens konto på betalningsdagen och information om inbetalningar finns samtidigt tillgänglig i internetbanken eller affärssystemet via fil.

När du byter bank följer Bankgirot med

Bankgirotjänsterna som används för in-och utbetalningar ansluts till företagets bankgironummer.

Bankgironumret ansluts till aktuellt konto i företagets bank.

Om företaget byter bank ansluts det nya kontonumret i den nya banken till det befintliga bankgironumret.

Kommunikation och säkerhet

Säker överföring av datafiler är viktigt, i synnerhet när det gäller företagets pengar. Bankgirot erbjuder ett flertal metoder för filöverföring till och från ert företag, beroende på företagets storlek och behov. Elektroniskt förändringsskydd ger trygghet mot att filen manipuleras under transporten mellan ert företag och Bankgirot.