Använd vår kalender för att ta reda på vilken dag som gäller för dig, den finns på startsidan.

Följande tider gäller för:

  • Autogiro: Bankdagen innan utbetalning kl 19:00
  • Leverantörsbetalningar: Bankdagen innan utbetalning kl 19:00
  • Löner/kontoinsättningar (även löner i Leverantörsbetalningar): Två bankdagar innan utbetalning kl 19:00. 

 

Observera att om du skickar din fil via internetbanken så kan din bank ha satt en tidigare sluttid. Hör med din bank vilka tider som gäller. 

Tänk på att Bankgirot bevakar betalningar så att betalningen sker på rätt dag. Skicka gärna in din betalning i god tid.

Observera bankhelgdagarna

6:e juni samt aftnarna midsommarafton, julafton och nyårsafton är dagar som kan infalla på en vardag, men är inte en bankdag. Här listas alla bankhelgdagar: https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/kalender/bankhelgdagar-2021/ 

 

 

Det enklaste är att teckna ett medgivande elektroniskt med en betalningsmottagare. Du kan göra det via din internetbank eller via ett formulär på betalningsmottagarens hemsida.

Du kan kontakta det företag som du har medgivande med.

Du kan också avsluta det i din internetbank.

Kontakta företaget du vill betala till. Du kan också anmäla dig via din internetbank.

Du kontaktar det företag som du har Autogiromedgivande till eller vänder dig till din bank, de kan också hjälpa dig att stoppa en dragning. 

Du behöver kontakta din bank för att få avtal om tjänsten Autogiro. I användarmanualen kan du läsa mer om hur Autogiro fungerar.

Informera din nya bank att du har medgivande till Autogiro så hjälper banken dig att flytta över medgivandena till ditt nya bankkonto.

Ett medgivande är en fullmakt för betalningsmottagaren (företaget) att belasta betalarens konto på förfallodagen.

Du får avisering senast åtta vardagar innan debitering sker. Vissa företag skickar i början av året ut meddelande om vilka dagar och med vilka belopp debitering sker. För detaljerad information om just din betalning behöver du kontakta företaget.

När en betalning ska genomföras gör Bankgirot en täckningskontroll hos din bank. Täckningskontrollen görs på betalningsdagens morgon.

För att veta varför banken svarat att täckning saknades behöver du kontakta din bank.

För att ändra förfallodag behöver du kontakta det företag du betalar Autogiro till.

Kontakta det företag du är intresserad av att betala till. Du kan även söka på företag som erbjuder Autogiro via din internetbank.

Det finns två sätt att makulera ett medgivande till Autogiro. Antingen gör du makuleringen i Autogiro Online eller så skickar du in ett makuleringsuppdrag via fil till Bankgirot.