• Autogiroanmälan - Medgivande till kontonummer

    Blanketten används för Autogiro medgivande för privatpersoner. Skriv ut blanketten, fyll i den och skicka den sedan till betalningsmottagaren.

  • Autogiroanmälan - Medgivande till bankgironummer

    Obs! Medgivande till bankgironummer kan endast användas av företag som tecknat autogirotjänsten före 8 mars 2014. Blanketten används för medgivande till bankgironummer. Skriv ut blanketten, fyll i den och skicka den sedan till betalningsmottagaren.

  • Leveransplan / Tidplan

    E-formuläret används för att ändra periodicitet för återredovisning i Autogiro och Leverantörsbetalningar.