Handböcker
 • Autogiro Online för betalningsmottagare - Instruktion

  Instruktionen är för dig som behöver orientera dig i webbtjänsten Autogiro Online.

 • Autogiro Online för betalningsmottagarens kundtjänst - Instruktion

  Instruktionen är för dig som behöver orientera dig i webbtjänsten Autogiro Online.

 • Autogiro - Användarmanual

  Användarmanualen för Bg Autogiro innehåller detaljerad information om tjänsten Autogiro och är till för dig som ska fatta beslut om att använda Autogiro, anpassa företagets rutiner för att kunna använda Autogiro samt använda Autogiro.

 • Autogiro - Instruktion för Medgivande via Hemsida

  Detta dokument är till för dig som är Autogiromottagare och har tillvalet Medgivande via Hemsida eller vill läsa mer om Medgivande via Hemsida. 

 • Autogiro - Instruktion för direktinloggning för betalningsmottagare i Autogiro Online

  Instruktionen är till för företag som inte har tillgång till internetbanken och beskriver hur direktinloggning med via Bankgirot.se fungerar.

 • Bankernas kontonummeruppbyggnad

  Kontonummer i svenska banker är uppbyggda av ett clearingnummer (fyra siffror) och ett räkningsnummer. I betalningsfiler i Löner ska kontonumret (clearingnummer och  räkningsnummer) alltid skrivas som 16 siffror.