För att stoppa utbetalningar använder du en särskild makulerings-/ändringsblankett för löneutbetalningar respektive leverantörsbetalningar. Blanketten fylls i direkt på skärmen och skickas elektroniskt till Bankgirot för behandling.

För att ändringen ska gå igenom måste blanketten komma in kl. 19,00 två bankdagar före utbetalningsdag om det gäller Löner i Leverantörsbetalningar eller Löner.

För en ”vanlig” leverantörsbetalning behöver blanketten vara hos Bankgirot senast kl. 19,00 bankdagen före utbetalningsdag.

Använd vår kalender för att ta reda på vilken dag som gäller för dig, den finns på startsidan.

Följande tider gäller för:

  • Autogiro: Bankdagen innan utbetalning kl 19:00
  • Leverantörsbetalningar: Bankdagen innan utbetalning kl 19:00
  • Löner/kontoinsättningar (även löner i Leverantörsbetalningar): Två bankdagar innan utbetalning kl 19:00. 

 

Observera att om du skickar din fil via internetbanken så kan din bank ha satt en tidigare sluttid. Hör med din bank vilka tider som gäller. 

Tänk på att Bankgirot bevakar betalningar så att betalningen sker på rätt dag. Skicka gärna in din betalning i god tid.

Observera bankhelgdagarna

6:e juni samt aftnarna midsommarafton, julafton och nyårsafton är dagar som kan infalla på en vardag, men är inte en bankdag. Här listas alla bankhelgdagar: https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/kalender/bankhelgdagar-2021/