Tekniska Manualer
  • Löner - Teknisk manual

    Den tekniska manualen för Löner innehåller detaljerad information om tjänsten Löner och är till för dig som ska fatta beslut om att använda Löner samt anpassa företagets rutiner för att kunna använda Löner. 

Exempelfiler
  • Löner: Fil till Bankgirot

    Den tekniska manualen för Löner är en förutsättning för att förstå exempelfilerna.