För att stoppa utbetalningar använder du en särskild makulerings-/ändringsblankett för löneutbetalningar respektive leverantörsbetalningar. Blanketten fylls i direkt på skärmen och skickas elektroniskt till Bankgirot för behandling.

För att ändringen ska gå igenom måste blanketten komma in kl. 19,00 två bankdagar före utbetalningsdag om det gäller Löner i Leverantörsbetalningar eller Löner.

För en ”vanlig” leverantörsbetalning behöver blanketten vara hos Bankgirot senast kl. 19,00 bankdagen före utbetalningsdag.

Använd vår kalender för att ta reda på vilken dag som gäller för dig, den finns på startsidan.

Följande tider gäller för:

  • Autogiro: Bankdagen innan utbetalning kl 19:00
  • Leverantörsbetalningar: Bankdagen innan utbetalning kl 19:00
  • Löner/kontoinsättningar (även löner i Leverantörsbetalningar): Två bankdagar innan utbetalning kl 19:00. 

 

Observera att om du skickar din fil via internetbanken så kan din bank ha satt en tidigare sluttid. Hör med din bank vilka tider som gäller. 

Tänk på att Bankgirot bevakar betalningar så att betalningen sker på rätt dag. Skicka gärna in din betalning i god tid.

Observera bankhelgdagarna

6:e juni samt aftnarna midsommarafton, julafton och nyårsafton är dagar som kan infalla på en vardag, men är inte en bankdag. Här listas alla bankhelgdagar: https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/kalender/bankhelgdagar-2021/ 

 

 

Betalnings-avsändaren skickar uppgifter om en betalning tillsammans med namn och adress till mottagaren i någon av Bankgirots betaltjänster t.ex. Leverantörsbetalningar. Betalnings-mottagaren får en värdeavi av posten och får gå till en bank och lösa in den. Man kan också lösa in värdeavin mot varor i ganska många butiker t.ex. ICA, Statoil.

 

Ja, varje betalning får en kod beroende på hur betalningen är gjord:

  • Internetbetalningar
  • Leverantörsbetalningar
  • Blankettbetalningar

Detta innebär att du enkelt får statistik över kundens betalningssätt.

För att sätta in värdet på avin på sitt konto måste man gå in på ett bankkontor och sätta in pengarna. För att ändra återkommande kontantutbetalningar till insättning direkt på ditt konto behöver du kontakta avsändaren av kontantutbetalningen.

Via tjänsten Leverantörsbetalningar kan du från ditt bankgironummer göra en kontoinsättning till ett bankkontonummer. Kontakta din bank om du inte har tjänsten eller vilken lösning din bank har att erbjuda. 

En värdeavi är en kontantutbetalning som skickas till en mottagare med namn och adress där avsändaren inte har uppgift om mottagarens bankgironummer eller kontonummer.

Vill du ändra eller avbeställa återredovisning (pappersredovisning ) vänder du dig till din bank.

Klicka här för att komma till listan med kontaktuppgifter till bankerna. 

Från och med den 31 oktober 2016 kan Bankgirot inte hantera domestika betalningsuppdrag i valutan euro. Kontakta din bank för information om hur du kan hantera betalningarna.

Bankgirot har ingen tjänst för utlandsbetalningar. Men om du har Leverantörsbetalningar avtalat med din bank med tjänsten utlandsbetalningar då kan du skicka med utlandsbetalningarna i samma fil som de svenska. Bankgirot behandlar sedan de svenska betalningarna och skickar utlandsbetalningarna till din bank.