Tekniska Manualer
  • Leverantörsbetalningar - Teknisk manual

    Den tekniska manualen för Leverantörsbetalningar innehåller post- och filbeskrivningar för tjänsten Leverantörsbetalningar. Dokumentet är till för dig som ska programmera för att kunna skapa betalningar till Bankgirot, programmera för att kunna läsa in redovisning av behandlade betalningar från Bankgirot, anpassa företagets rutiner för att kunna använda Leverantörsbetalningar samt läsa post och filbeskrivningar.

Exempelfiler