Inbetalningsavier för personer som inte använder internetbank kan laddas ned från Privatgirots webb. De har även en användarguide hur du ska gå tillväga. Via länkarna nedan kommer du till Privatgirots webbplats och lämnar bankgirot.se

Insättningen redovisas i kontoredovisningen. Varje inbetalning redovisas som en eller flera poster i filen. Separata insättningsposter skapas även för t.ex. koncerninterna och internstatliga betalningar.  

Betalningarna är sorterade i avsnitt som motsvarar varje insättning på bankkontot. För varje insättning finns en särskild insättningspost. Därmed kan insättningsposten stämmas av med insättningen i kontoredovisningen.

OCR-numret är ett särkilt utformat referensnummer som oftast återfinns längst ned på betalningsavin.

Ja, varje betalning får en kod beroende på hur betalningen är gjord:

 • Internetbetalningar
 • Leverantörsbetalningar
 • Blankettbetalningar

Detta innebär att du enkelt får statistik över kundens betalningssätt.

OCR-referenskontroll, godkänner:

 • OCR 1 = mjuk kontrollnivå, referensnummer med checksiffra
 • OCR 2 = hård kontrollnivå, referensnummer med checksiffra
 • OCR 3 = hård kontrollnivå, referensnummer med checksiffra och variabel längdkontroll
 • OCR 4 = hård kontrollnivå, referensnummer med checksiffra och fast längdkontroll

Om företaget har daglig redovisning så är den tillgänglig senast kl. 17.00. Har du valt redovisning flera gånger per dag finns den tillgänglig senast kl. 11.30, 14.00 samt 17.00.

Nej, det finns ingen testfunktion för Bankgiro Inbetalningar. 

Om du vill vara säker på att inte förlora underlag kan tjänsten Insättningsuppgift via Internet vara ett alternativ.

Läs mer om Insättningsuppgift via Internet här på bankgirot.se och kontakta din bank för att ansluta tjänsten.

Vänligen kontakta din bank för information gällande prissättning.

Nej, Bankgirot erbjuder inte någon arkivlösning i Bankgiro Inbetalningar. Däremot är all redovisning elektronisk och levereras i en fil vilket gör det möjligt för er att själva arkivera redovisningen elektroniskt.

bg 140 finns inte för kunder som har Bankgiro Inbetalningar. Redovisning är tillgänglig med hjälp av det samlade filformatet kombinerad med Insättningsuppgift via Internet eller bildfil.

Bildfilen är en separat fil som innehåller avibilder av alla blankettbetalningar (utom OCR-betalningar). Den är ett komplement till BgMax-filen och används av företaget för att kunna se betalarens skrivna meddelande.

Har företaget inte valt bildfil så redovisas alla betalningar i Insättningsuppgift via Internet.

Produkten passar både för det mindre och det större företagets behov. I dess enklaste form använder företaget bara ett bankgironummer som betalningsadress för inbetalningar samt en enkel programvara som gör att informationen är lätt att läsa från skärmen eller skriva ut på en lista.

Varefter företaget utvecklas kan produkten byggas på i olika steg.

 • Elektronisk redovisning skapas från första dagen och gör att företaget omgående märker att man får kontroll på sina inbetalningar.
 • Tillvalsfunktionerna OCR-kontroll, utökad blankettregistrering och bildfil medför möjlighet till en smidigare avstämning och kontroll av företagets inbetalningar.

Det som behövs är:

 • ett avtal med en bank som erbjuder tjänsten
 • ett affärssystem som kan hantera Bankgiro Inbetalningar
 • en av Bankgirot godkänd kommunikationslösning.

Det finns ingen möjlighet att få redovisning på papper i Bankgiro Inbetalningar.

TIFF är ett filformat för att lagra bilder, i detta fall bilder av inbetalningsavier. TIFF är ett format som har stor spridning i IT-branschen och kan ofta hanteras av befintliga system. På internet kan man hämta information om TIFF.

Ja, Bankgirot skickar alltid med dessa uppgifter om informationen finns med i betalningen från avsändaren eller i Bankgirots register.

Är betalaren en enskild firma så skickas personnumret med eftersom det i detta läge räknas som ett organisationsnummer.

Avtalen för Bankgiro Inbetalningar finns i bankens ordinarie system för hantering av bankgiroavtal.

Utökad blankettregistrering innebär att Bankgirot inkluderar eventuella betalningsreferenser som betalaren skrivit på inbetalningsavin i filen. Detta innebär att redovisningen blir extra innehållsrik och därmed ökar förutsättningen för automatisk avprickning av kundreskontran.

Postförskott går att koppla till Bankgirots tjänster Bankgironummer och Bankgiro Inbetalningar.

Information om Postförskott kan fås av Posten via:

• Postens hemsida, www.posten.se 
• Posten Kundtjänst, 020-23 22 20

 • Bankgiro Inbetalningar är heltäckande inbetalningstjänst som skapar enkla, effektiva rutiner i hanteringen av inbetalningar och avstämningar i kundreskontran.
 • Eftersom all redovisning sker elektroniskt får ditt företag en möjlighet att automatisera avstämningsarbetet.
 • Bankgiro Inbetalningar är en flexibel tjänst som passar både det större och mindre företaget som vill automatisera och effektivisera hanteringen av inbetalningar och kundreskontran.
 • Bankgiro Inbetalningar har ett antal standardfunktioner och går dessutom bygga ut med olika tillval, som anpassas till företaget och dess behov.

Det finns ingen totalsumma för hela filen, men det finns en summa per insättning.

Ja, Bankgirots exempelfiler är anpassade till systemutvecklare som vill se hur en fil och bildfil kan se ut. Exempelfilerna innehåller redovisning av olika typer av betalningar.

Sök efter exempelfiler under fliken Teknisk information på tjänsten Bankgiro Inbetalningar.

Ja, i Bankgiro Inbetalningar kan du avtala om att få redovisningen en gång om dagen eller per krediteringsomgång. Det vill säga att redovisningen skapas med samma frekvens som insättningar sker på bankkontot, för närvarande är det 3 ggr/dag.