Handböcker
  • Bankgiro Inbetalningar Användarmanual

    Användarmanualen för Bankgiro Inbetalningar innehåller detaljerad information om tjänsten Bankgiro Inbetalningar och är till för dig som ska fatta beslut om att använda Bankgiro Inbetalningar, anpassa företagets rutiner för att kunna använda Bankgiro Inbetalningar samt använda Bankgiro Inbetalningar.

  • Bankernas kontonummeruppbyggnad

    Kontonummer i svenska banker är uppbyggda av ett clearingnummer (fyra siffror) och ett räkningsnummer. I betalningsfiler i Löner ska kontonumret (clearingnummer och  räkningsnummer) alltid skrivas som 16 siffror.