Inloggningsinstruktion

Här finns instruktioner för hur du går tillväga för att logga in till Autogiro Online. Vi vänder oss till dig som sköter ditt företags autogirohantering och till dig på ekonomi- och servicebyrå som sköter andras autogirohantering.

Instruktioner till service- och redovisningsbyråer som hanterar andras Autogiro

 

Du på service- eller redovisningsbyrå kan nå Autogiro Online genom direktinloggning via bankgirot.se eller via kundens internetbank.

Om du endast hanterar ditt eget företags Autogiro ska du vända dig till din bank så kan de hjälpa dig med behörighet till Autogiro Online.

Direktinloggning via bankgirot.se

För att få behörighet till direktinloggningen behöver du en e-legitimation. Om du inte har det, kontakta din bank för mer information. På e-legitimation.se kan du läsa mer om e-legitimation.se.

Du behöver någon av e-legitimationerna BankID eller Mobilt BankID.

Du behöver behörighet till Autogiro Online

För att registrera behörigheter till Autogiro Online behöver du skicka följande till Bankgirot

OBS! Samtliga underlag måste fyllas i och skickas in.

 

  • Ifylld blankett kallad ”Försäkransblankett”. Den finns att ladda ned till höger. 
  • En lista över de personer som ska ha behörighet och för vilka bankgironummer. Underlaget ska skyddas med ett lösenord. Instruktion hur man lösenordsskyddar en excel samt registreringsunderlaget finns att ladda ner till höger.
  • Vidimerad kopia på din firmatecknares legitimation.
  • Kopia på ert företags samt service/redovisningsbyråns registreringsbevis. Registreringsbeviset får inte vara äldre än 6 månader.
  • Om det gäller enskild firma, bifoga endast vidimerad kopia på din legitimation.

För att ta bort behörigheter till Autogiro Online behöver du skicka följande till Bankgirot

  • En lista över de personer som ska avregistreras från behörighet och för vilka bankgironummer. Underlaget ska skyddas med ett lösenord. Instruktion hur man lösenordsskyddar en excel samt registreringsunderlaget finns att ladda ner till höger.

 

Skicka in underlag till Bankgirot

Skicka in de ifyllda underlagen till behorighet@bankgirot.se. Du får ett svarsmail från Bankgirot att vi tagit emot ärendet. I det mailet får du även ett unikt ärendenummer. Skicka ett nytt mail (svara ej på NoReply-mailet) som innehåller det lösenord som du låst registreringsunderlaget med. På detta mail anger du ärendenumret i ämnesraden.

Bankgirot återkopplar till dig när behörigheterna är registrerade/borttagna.

 

Instruktioner till service- och redovisningsbyråer som hanterar andras Autogiro