Inloggningsinstruktion

Här finns instruktioner för hur du går tillväga för att logga in till Autogiro Online. Vi vänder oss till dig som sköter ditt företags autogirohantering och till dig på ekonomi- och servicebyrå som sköter andras autogirohantering.

Instruktioner till dig som hanterar företagets Autogiro

Autogiro Online kan nås via ditt företags internetbank eller genom direktinloggning via bankgirot.se.

Via internetbanken

Börja med att kontakta din bank för att få behörighet till Autogiro Online via ditt företags internetbank.

Direktinloggning via bankgirot.se

Om ditt företag inte har internetbank väljer du direktinloggning via bankgirot.se.

För att kunna använda direktinloggningen behöver du:

 • Någon av e-legitimationerna BankID eller Mobilt BankID.
 • Kontakta därefter din bank för att få behörighet till Autogiro Online.
 • När ovanstående steg är klara och ni har avtal om tjänsten Autogiro kan du logga in till Autogiro Online.

Instruktioner till dig som hanterar andras Autogiro

Du på ekonomi- eller servicebyrå kan nå Autogiro Online genom direktinloggning via bankgirot.se eller via kundens internetbank.

Direktinloggning via bankgirot.se

För att få behörighet till direktinloggningen behöver du en e-legitimation. Om du inte har det, kan du beställa en hos e-legitimation.se.

Du behöver någon av e-legitimationerna BankID eller Mobilt BankID.

Du behöver behörighet till Autogiro Online

För att få behörighet till Autogiro Online behöver du skicka följande till Bankgirot

 • Ifylld blankett kallad ”Försäkransblankett”. Den finns att ladda ned till höger. 
 • En lista över de personer som ska ha behörighet och för vilka bankgironummer.
 • Blanketten för detta finns att ladda ned här på bankgirot.se och heter ”Behörighet upplägg registreringsblankett”.

Fyll i och spara ner på USB.

 • Vidimerad kopia på din firmatecknares legitimation.
 • Kopia på ert företags samt redovisningsbyrå/förvaltares registreringsbevis. Registreringsbeviset får inte vara äldre än 6 månader.
 • Om det gäller enskild firma, bifoga endast vidimerad kopia på din legitimation.

För att ta bort behörigheter till Autogiro Online behöver du skicka följande till Bankgirot

 • En lista över de personer som ska avregistreras från behörighet och för vilka bankgironummer.
 • Blanketten för detta finns att ladda ned från Bankgirots webbplats och heter ”Behörighet borttag registreringsblankett”.

Fyll i och spara ner på USB.

Skicka underlaget till: 

Bankgirot
Kundservice / Support byråer
105 19 Stockholm

När ovanstående steg är klara kan du logga in till Autogiro Online.

Via kundens internetbank

För att kunna logga in behöver du ha tillgång till din kunds internetbank. Kontakta din kund för att få behörighet till Autogiro Online.