Bankgirots värderingar

​​Bankgirots framgång stärks av våra gemensamma värderingar och medarbetarnas kompetens. Våra värderingar ska hjälpa oss navigera rätt i vår resa mot vår vision - att bli navet i direktekonomin.

Värderingarna är ledstången vi håller i när vi väljer väg i hur vi ska tänka kring en viss situation eller hur vi väljer att lösa en uppgift. Det kan till exempel vara:

  • hur vi svarar på en kundfråga i kundtjänst,
  • när vi sitter i en förhandling om ett kontrakt
  • när det kärvar ihop sig i teamet som ska lösa IT-incidenten eller
  • när vi diskuterar nya produkter med kunderna.

Alla medarbetare på Bankgirot representerar vårt varumärke. Därför måste också alla, alltid och i varje situation med kunder, leverantörer, partners och medarbetare sträva efter att följa våra värderingar.

Bankgirots värdeord

Affärsmässig

AffärsmässigVi känner våra kunder och marknaden väl. Vi söker ständigt nya affärsmöjligheter. Vi har en resultatinriktad hållning till affären och ser vinsten i de goda och långsiktiga affärsrelationerna. Vi är stolta över vår kompetens och håller vad vi lovar.

Ansvarsfull

AnsvarsfullVi agerar pro-aktivt för att den svenska infrastrukturen för betalningar – den svenska betalmarknaden - alltid ska fungera. Vi är uppmärksamma på risker och agerar utifrån både kunskap och tillit. Vi kan våra åtaganden, regelverk och den lagstiftning som gäller  för bolaget.

Öppen

ÖppenVi är nyfikna på nya idéer och delar med oss av kunskap och erfarenheter – både i bolaget och med kunder och partners. 
Vi samarbetar för att utnyttja alla våra kompetenser och 
söker relationer som kan bidra till affärsnyttan. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och är trygga i att ge och ta konstruktiv feedback.