Vårt samhällsengagemang

Bankgirot är encentral samhällsfunktion. Därför vill vi stödja sociala projekt som bidrar till en god samhällsutveckling.

Pantamera och stiftelsen Läxhjälpen

Genom ett samarbete med Pantamera skänker vi panten från våra returburkar och flaskor till stiftelsen Läxhjälpen som bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden.

Mind!

Under 2020 började Bankgirot ett samarbetet med Mind. Som partner till Mind bidrar Bankgirot i arbetet till att förebygga och öka den psykiska hälsan i samhället. Mind erbjuder medmänskligt stöd, sprider kundskap och bilder opinion.

Genom att stödja Mind kan vi bidra till deras viktiga insatser i samhället.

I samband med den stora minneskonserten för Avicci 2019 beslöt Tim Bergling Foundation att stödja Mind med 30 miljoner kronor under tre år. Dessa pengar gör att Mind kan säkra verksamheten och hålla öppet längre. Devisen de arbetar efter är ”Inga missade samtal!”