Stopptider för filer i december 2017

2017-11-30 December är en månad med många helgdagar. Det kan påverka vilken dag du måste skicka in dina filer för Löner, Leverantörsbetalningar och Autogiro till Bankgirot.

Filer via servicebyrå eller internetbank

Du som sänder filer via servicebyrå, vänligen kontrollera med din servicebyrå vilket klockslag du senast bör sända filen för att den ska vara Bankgirot tillhanda i tid. Detsamma kan gälla om du skickar din fil via internetbanken. Hör med din bank vilka tider som gäller hos dem.

Löner

Stopptid för lönefiler till Bankgirot

Sista löneutbetalningsdag innan jul 2017 är den 22 december, förutsatt att Bankgirot får filen senast klockan 19.00 den 20 december.

  

Leverantörsbetalningar och Autogiro inför jul

Sista betalningsdag gällande Leverantörsbetalningar och Autogiro innan jul 2017 är den 22 december, förutsatt att filen är Bankgirot tillhanda senast klockan 19.00 den 21 december.

  

Leverantörsbetalningar och Autogiro inför årsskiftet 2017/2018

Stopptider årsskiftet 29 december BankgirotSista bankdagen för året är den 29 december. Det innebär att leverantörsbetalnings-filen och autogirodragningen behöver vara Bankgirot tillhanda senast klockan 19.00 den 28 december.