Stopptider för filer inför midsommar 2017

2017-06-08 Den 25 juni 2017, då många löner skulle betalats ut, infaller på en söndag och midsommarafton, som är en bankhelgdag, infaller fredagen den 23 juni. Det kan påverka vilken dag du måste skicka in dina filer för Löner, men även för Leverantörsbetalningar och Autogiro.

Inför midsommar 2017 gäller dessa datum:

Löner

Sista löneutbetalningsdag innan midsommar 2017 är torsdagen den 22 juni, förutsatt att Bankgirot får filen senast klockan 19.00 tisdagen den 20 juni.

Leverantörsbetalningar och Autogiro

Sista betalningsdag gällande Leverantörsbetalningar och sista autogirodragning innan midsommar är 22 juni, förutsatt att filen är Bankgirot tillhanda senast klockan 19.00 onsdagen den 21 juni.

Filer via servicebyrå eller internetbank

Du som sänder filer via servicebyrå, vänligen kontrollera med er servicebyrå vilket klockslag ni senast bör sända filen för att den ska vara Bankgirot tillhanda i tid. Detsamma kan gälla om du skickar din fil via internetbanken. Hör med din bank vilka tider som gäller för dem.

Interaktiv kalender för rätt betalningsdag

På startsidan här på www.bankgirot.se finns kalenderfunktionen som hjälper dig att se när du senast måste skicka din fil till Bankgirot för att betalningar och dragningar ska ske rätt dag. Den finns alltid tillgänglig att söka i.