Stopptider för filer i december 2021

2021-12-03 December är en månad med många helgdagar. Det kan påverka vilken dag du måste skicka in dina filer för Löner, Leverantörsbetalningar och Autogiro till Bankgirot.

Filer via servicebyrå eller internetbank

Du som sänder filer via servicebyrå, vänligen kontrollera med din servicebyrå vilket klockslag du senast bör sända filen för att den ska vara Bankgirot tillhanda i tid. Detsamma kan gälla om du skickar din fil via internetbanken. Hör med din bank vilka tider som gäller hos dem.

Löner

23 decemberSista löneutbetalningsdag innan jul 2021 är den 23 december, förutsatt att Bankgirot får filen senast klockan 19.00 tisdagen den 21 december.

 

 

Leverantörsbetalningar och Autogiro inför jul

23 decemberSista betalningsdag gällande Leverantörsbetalningar och Autogiro innan jul 2021 är den 23 december, förutsatt att filen är Bankgirot tillhanda senast klockan 19.00 onsdagen den 22 december.

 

Leverantörsbetalningar och Autogiro inför årsskiftet 2021/2022

30 decemberSista bankdagen för året är den 30 december. Det innebär att leverantörsbetalnings-filen och autogirodragningen behöver vara Bankgirot tillhanda senast klockan 19.00 onsdagen den 29 december.