Stopptider för filer i december 2019

2019-12-11 December är en månad med många helgdagar. Det kan påverka vilken dag du måste skicka in dina filer för Löner, Leverantörsbetalningar och Autogiro till Bankgirot.

Filer via servicebyrå eller internetbank

Du som sänder filer via servicebyrå, vänligen kontrollera med din servicebyrå vilket klockslag du senast bör sända filen för att den ska vara Bankgirot tillhanda i tid. Detsamma kan gälla om du skickar din fil via internetbanken. Hör med din bank vilka tider som gäller hos dem.

Löner

23 decemberSista löneutbetalningsdag innan jul 2019 är den 23 december, förutsatt att Bankgirot får filen senast klockan 19.00 torsdagen den 19 december.

 

 

Leverantörsbetalningar och Autogiro inför jul

23 decemberSista betalningsdag gällande Leverantörsbetalningar och Autogiro innan jul 2019 är den 23 december, förutsatt att filen är Bankgirot tillhanda senast klockan 19.00 fredagen den 20 december.

 

Leverantörsbetalningar och Autogiro inför årsskiftet 2019/2020

30 decemberSista bankdagen för året är den 30 december. Det innebär att leverantörsbetalnings-filen och autogirodragningen behöver vara Bankgirot tillhanda senast klockan 19.00 fredagen den 27 december.