Stöd för Internet Explorer 11 upphör för Bankgirots onlinetjänster

2022-06-09 Från och med 2022-06-15 utgår Internet Explorer, IE11, som supporterad webbläsare för Bankgirots onlintjänster.

Tjänsterna kommer att fungera som vanligt även med denna version av Explorer tills uppdateringar i tjänstenra sker. För att säkerställa full funktionalitet i våra tjänster rekommenderar vi att du använder är Google Chrome.