Anpassning av programvaror och affärssystem

2016-09-19 På grund av nya EU-regler har Bankgirot, i överenskommelse med deltagarna i Bankgirosystemet, beslutat att ta bort eurobetalningsfunktionerna i utbetalningstjänsten Leverantörsbetalningar.

Från och med den 31 oktober 2016 kommer Bankgirot inte att hantera betalningsuppdrag i euro inom Sverige. När betalningar i euro inte längre hanteras av Bankgirot kommer dessa inte heller att redovisas i Bankgirots inbetalningstjänster. Bankerna kommer att ta fram lösningar för eurobetalningar som uppfyller de nya EU-reglerna.

Programvaror och affärssystem som hanterar eurobetalningar till bankgironummer behöver anpassas till nya betalningsflöden och format i dialog med bankerna och kunder. Kontakta respektive bank för mer information om deras lösningar.

Anpassningar i affärssystem och programvaror inför 31 oktober 2016

Tekniskt innebär de nya EU-reglerna att programvaror och affärssystem som hanterar eurobetalningar kan behöva anpassas till formatet ISO 20022 XML. Dessutom kan förändringar av funktioner för fakturering och avprickning av eurobetalningar behövas.

Formatändring  

Filer med eurobetalningar kan skickas till respektive bank i formatet ISO 20022 XML. Formatbeskrivningar finns hos bankerna och på Bankföreningens hemsida. Bankgirots filformat kommer också att förändras eftersom funktionalitet tas bort. Bankgirots tekniska dokumentation har uppdaterats (se länkar till höger).      

Flödesförändring

Eurobetalningar inom Sverige kommer att hanteras av respektive kunds bank och ska inte längre skickas till Bankgirot.

Förändring av avprickning  

När Bankgirot inte längre hanterar betalningar i euro kan dessa inte heller redovisas i Bankgirots inbetalningstjänster. Avprickningsrutiner kan därför behöva anpassas efter bankernas nya lösningar.

Förändrad fakturainformation  

Informationen på fakturor för betalningar i euro kommer att behöva ändras då eurobetalningar ska ske till IBAN-nummer istället för bankgironummer.