Förändringar i bolagsledningen

2019-02-13 Det är med både glädje och sorg jag kan konstatera att både Unni Jerndal, Chief Communications Officer och Håkan Ygberg, Head of Strategy ska gå vidare till nya jobb. Håkan går till konsultbolaget Addeno och Unni ska leda arbetet med press- och kriskommunikation på Swedbank.

Förändringar i bolagsledningen

Både Håkan och Unni har i sina respektive uppdrag gjort stora insatser för bolaget i en tid då vår transformation har ställt högra krav på både kompetens och ledarförmåga. Båda har med oförtröttlig energi givit sitt bästa för Bankgirot och bidragit till att vi i hela bolaget stängt 2018 med toppresultat.

Vi har skickliga medarbetare på Bankgirot och de är attraktiva på marknaden, så jag vill gratulera Addeno och Swedbank till starka rekryteringar. 

Arbetet med att fylla positionerna efter Unni och Håkan pågår.

Jeanette Jäger, vd Bankgirot