BGC-löpnummer

2019-12-05 Här kommer en instruktion för dig på banken som visar vart du kan vända dig med transaktionsförfrågningar som handlar om transaktionens BGC-löpnummer. 

BGC-löpnummer

Underlaget är framtaget i syfte att underlätta för dig på banken vid framtagning av avsändaruppgifter. 

Varje transaktion som processas får ett unikt transaktionslöpnummer kallat BGC-löpnummer/
avilöpnummer. De är 12 positioner långa.

Tabellerna nedan visar början på BGC-löpnummer där:

Bankgirot inte alltid kan få fram avsändaruppgifter

BGC-löpnummer Processad av Kontaktuppgifter
01 Privatgirot 08-725 78 20
05 Privatgirot 08-725 78 20
06 Privatgirot 08-725 78 20
15 ej OCR-avier Nordea/Plusgirot  Enligt Nordeas befintliga rutin
     

Vid 01, 05, 06 och 15 kan i vissa fall avibild visas i Insättningsuppgift via Internet.

Bankgirot kan få fram uppgifter

BGC-löpnummer Processad av Kontaktuppgifter
19-59 Olika internetbanker

Se respektive bank här >>

Transaktioner via Nordea hänvisar vi till befintlig rutin.

 

 

Transaktioner via Nordea hänvisar vi till befintlig rutin.