transaktioner har förmedlats senaste dygnet.

Skicka din fil i tid

I kalendern markerar du det datum som en betalning ska utföras, och du får information om vilken dag filen senast behöver vara hos Bankgirot.

OBS! Om du skickar din fil via internetbanken så kan din bank ha satt en tidigare sluttid. Hör med din bank vilka tider som gäller hos dem.

Bra att veta

  1. Ändra adressen kopplat till ditt Bankgironummer

    Behöver du göra en ändring i adressen kopplat till ditt Bankgironummer ska du kontakta din bank.