OCR-referenskontroll

De OCR-referensnummer ditt företag använder för att till exempel trycka på fakturor och inbetalningsavier, måste fungera i internetbankerna. Denna test motsvarar de kontroller av OCR-referensnummer som utförts i internetbankerna

Vilken kontroll som ditt företag har styrs i avtal med företagets bank. Om du är osäker på vilken kontroll som gäller kan ditt företags bank hjälpa dig. 

1. Ange aktuell OCR-kontroll

Checksifferkontroll med :
Företaget ska producera OCR-referensnummer med checksiffra. Sista siffran ska vara checksiffra enligt 10-modul. Det ska framgå av faktura eller motsvarande att OCR-referensnummer ska användas vid betalning till aktuellt bankgironummer. Alla internetbanker kommer att uppmana betalaren att registrera ett korrekt OCR-referensnummer, men accepterar ett annat referensbegrepp efter en varning, eftersom avtalet har mjuk kontrollnivå.

2. Välj ett av ert företags OCR-referensnummer

Fel! Angivet OCR-referensnummer är felaktigt enligt valt OCR-avtal. Betalning med detta OCR-referensnummer kommer att godkännas av Internetbankerna, trots att det är felaktigt, eftersom OCR-avtalet innehåller mjuk kontrollnivå. 
Fel! Angivet OCR-referensnummer är felaktigt enligt valt OCR-avtal. Betalning med detta OCR-referensnummer kommer inte att godkännas av internetbankerna
Fel! Angivet OCR-referensnummer är felaktigt enligt valt OCR-avtal. Betalning med detta OCR-referensnummer kommer inte att godkännas av internetbankerna. 
Fel! Angivet OCR-referensnummer är felaktigt enligt valt OCR-avtal. Betalning med detta OCR-referensnummer kommer inte att godkännas av internetbankerna.
Rätt! Angivet OCR-referensnummer är logiskt riktigt enligt valt OCR-avtal. Betalning med detta OCR-referensnummer kommer att godkännas av internetbankerna.
Rätt! Angivet OCR-referensnummer är logiskt riktigt enligt valt OCR-avtal. Betalning med detta OCR-referensnummer kommer att godkännas av internetbankerna.
Rätt! Angivet OCR-referensnummer är logiskt riktigt enligt valt OCR-avtal. Betalning med detta OCR-referensnummer kommer att godkännas av internetbankerna. 
Rätt! Angivet OCR-referensnummer är logiskt riktigt enligt valt OCR-avtal. Betalning med detta OCR-referensnummer kommer att godkännas av internetbankerna. 
Fel! Angivet OCR-referensnummer är felaktigt! Enbart siffror godkänns (0-9). OCR-referensnummer skall vara minst 2 tecken men max 25 tecken. Alla siffror ska vara i en sträng, inga mellanslag eller andra tecken är tillåtna. 
Fel! Angivet OCR-referensnummer är felaktigt enligt valt OCR-avtal. Betalning med detta OCR-referensnummer kommer inte att godkännas av internetbankerna. 
Fel! Angivet OCR-referensnummer är felaktigt enligt valt OCR-avtal. Betalning med detta OCR-referensnummer kommer inte att godkännas av internetbankerna. 
Fel! Angivet OCR-referensnummer är felaktigt enligt valt OCR-avtal. Betalning med detta OCR-referensnummer kommer inte att godkännas av internetbankerna. 
Fel 1
Fel 2
Fel 3