E-faktura BGC Invoice-validering

Tekniska Manualer
  • E-faktura BGC Invoice - Teknisk manual

    Syftet med dokumentet är att beskriva fakturaformatet BGC Invoice och dess XML-gränssnitt samt hur det används i tjänsten e-faktura företag samt e-faktura privat.

  • E-faktura - Teknisk manual för BGC Invoice Light - implementationsstöd

    Dokumentet är en Filformatsspecifikation / Teknisk manual för BGC Invoice. De format som anges gäller för både E-faktura till Internetbank och E-faktura Företag.

Exempelfiler