Det som behövs är:

  • ett avtal med en bank som erbjuder tjänsten
  • ett affärssystem som kan hantera elektroniska fakturor
  • en av Bankgirot godkänd kommunikationslösning

Vanliga fakturaformat är:

  • BGC Invoice är Bankgirots inhouse-format för e-fakturor
  • Svefaktura är en elektronisk faktura som tagits fram inom Single Face To Industry (SFTI), offentlig sektors samarbetsforum rörande elektronisk handel.
  • En CTD (står för Certifierad Teknisk Distributör) är en definierad roll inom e-faktura till privatpersoner. CTD:n hanterar den tekniska distributionen av e-fakturor mellan fakturautställaren och mottagarnas Internetbanker och agerar därigenom som underleverantörer till Nordea eller Swedbank. 
  • En servicebyrå är en aktör som skickar och tar emot filer för bankkundens räkning.
  • En intermediator är en aktör som i likhet med Bankgirot agerar fakturanod, och som Bankgirot har filtrafik med.

E-faktura är en miljövänlig kostnadseffektiv automatiserad fakturaprocess.

Den har automatisk ordermatchning, håller hög kvalitet i ankommande betalningar och fakturakvaliteten innebär att det blir färre frågor till kundtjänst.

All din fakturadata blir sökbar i systemen och uppföljning av affärer förenklas. Genom att använda e-faktura får du större möjlighet att delta i fler upphandlingar som ställer krav på e-faktura. Du mininimerar också risken för bluffakturor.