Autogirofunktionen Medgivande tecknade med Bankgironummer avslutas

Efter den 8 mars 2014 är det inte möjligt att ansluta nya betalningsmottagare till autogirofunktionen Medgivanden tecknade med bankgironummer.