Bankgirot och Europa

Den svenska och internationella marknaden för betaltjänster utvecklas snabbt. Kraven på transaktionshastighet ökar och nya aktörer utanför de traditionella bankerna tar marknadsandelar. Samtidigt fortsätter konsolideringen av betalbranschen på grund av globalisering och standardisering i jakten på volymer och skala.

En marknad i snabb förändring

En infrastruktur med säker clearing och avveckling av betalningar är minst lika viktig som tidigare. Men det ställs idag nya krav på hur den ska fungera i det finansiella systemet. Tjänster som clearing går mot mer internationella plattformar för att öka effektiviteten.

Samarbete över gränserna
Bankgirot följer och samverkar med flera nyckelaktörer i Sverige och på den internationella marknaden. Utifrån en lång erfarenhet, kompetens och ett högt förtroende kan Bankgirot bidra till den betydande förändring som nu pågår. En modern och harmoniserad infrastruktur för betalningar är viktig för fortsatt utveckling och effektivisering i marknaden.

Exempel på organisationer och myndigheter som Bankgirot följer och samverkar med är EPC och den nordiska motsvarigheten NPC, EACHA, Sveriges Riksbank och ECB samt Svenska bankföreningen.