Bankgirot och Europa

Den svenska och internationella marknaden för betaltjänster utvecklas snabbt. Kraven på transaktionshastighet ökar och nya aktörer utanför de traditionella bankerna tar marknadsandelar. Samtidigt fortsätter konsolideringen av betalbranschen på grund av globalisering och standardisering i jakten på volymer och skala.

En marknad i snabb förändring

En infrastruktur med säker clearing och avveckling av betalningar är minst lika viktig som tidigare. Men det ställs idag nya krav på hur den ska fungera i det finansiella systemet. Tjänster som clearing går mot mer internationella plattformar för att öka effektiviteten.

Nordisk betalinfrastruktur
I Norden har sex banker ambitionen att skapa en nordisk betalinfrastruktur. Bankerna bildade under 2019 bolaget P27 Nordic Payment Platform (P27 NPP) som har meddelat sin avsikt att förvärva Bankgirot. Förutsatt att det pågående förvärvet genomförs kan Bankgirots kompetens komma att bidra till att skapa världens första gränsöverskridande betalinfrastruktur.

Samarbete över gränserna
Bankgirot följer och samverkar med flera nyckelaktörer i Sverige och på den internationella marknaden. Utifrån en lång erfarenhet, kompetens och ett högt förtroende kan Bankgirot bidra till den betydande förändring som nu pågår. En modern och harmoniserad infrastruktur för betalningar är viktig för fortsatt utveckling och effektivisering i marknaden.

Bankgirot är involverat i förverkligandet av den nya nordiska betalinfrastrukturen och samverkar med det svenska transformationsprogrammet. Vi deltar vidare i flera forum som utforskar nya betalmetoder och utarbetar regelverk för hur betalningar ska genomföras.

Exempel på organisationer och myndigheter som Bankgirot följer och samverkar med är EPC och den nordiska motsvarigheten NPC, EACHA, Sveriges Riksbank och ECB samt Svenska bankföreningen.