Bankgiro Link bygger på säker kommunikation via Internet och säker identifiering av användaren med hjälp av en e-legitimation.

Tjänsten presenterar information om dina filer på din bildskärm. Det innebär att du kan se vilka filer som har behandlats av Bankgirot och vilken filinformation du kan hämta hem till ditt ekonomisystem. Hos banken och Bankgirot kontrolleras att den som betalar eller tar hem betalningsinformation över Internet är behörig att göra detta.

För att få reda på om ditt affärssystem stödjer Bankgiro Link, kontakta din programvaruleverantör.

Här finner du mer information om Bankgiro Link.

För att använda Bankgiro Link behöver du inte göra några anpassningar eller ändringar i ditt
ekonomisystem. Rådgör dock med din programvaruleverantör om du har några frågor kring detta.

SOAP-meddelanden är giltiga i WSE i 5 minuter, pga säkerhetskrav. När meddelandet når Bankgirot kontrolleras signeringstiden på våra servrar. Om tiden skiljer mer än 5 minuter, åt endera hållet, kan meddelandet inte godkännas.

För att undvika problem med lokala datorklockan, och för kunder i andra tidszoner, bör UTC-tid användas, och synkroniseras. Bankgirot kontrollerar sin tid mot time.windows.com.

Alla Bankgiroavtal tecknar du med din bank.

Du måste även teckna avtal med din bank om Bankgiro Link.

Glöm inte att beställa en e-legitimation hos banken, då det krävs för att använda Bankgiro Link.

För att kunna skicka filer över Internet måste du ha kommunikationsprogramvaran BankgiroLink och ett avtal med banken. Kontakta därför din bank.

  • Ett ekonomisystem som kan skapa Bankgirofiler.
  • En Internetanslutning via modem eller bredband.
  • Bankgiro Link-program för att signera och skicka betalningsuppdrag samt en kortläsare.
  • En e-legitimation per person som ska använda tjänsten.
  • Ett avtal med din bank om Bankgiro Link.
  • Om din bank gör fullmaktsfrågor, behöver du en fullmakt i banken för de personer som ska kunna signera betalnignar. Kontrollera detta med din bank.

Bankgiro Link är skapad så att filerna är skyddade mot insyn och förändring när de ”transporteras” via nätet till och från ditt ekonomisystem. Identifierar sker med samma teknik som när vi deklarerar över Internet. Det finns mer information om detta på sidan om Bankgirots förändringskydd. 

Var ute i god tid. Att byta kommunikationssätt kan ta ett tag. För att minimera risken bör du inte göra förändringar under lönevecka eller vid månadsskifte. Förbered dig väl samt införskaffa den utrustning du behöver innan du gör avtalsändring hos banken.

Behörigheten avser rätten att använda tjänsten Bankgiro Link, såsom att skicka eller hämta filer hos Bankgirot.

Fullmakt avser en viss persons rätt att hantera företagets konto i banken, t.ex. ta ut pengar eller göra utbetalningar. Fullmakten tecknas i banken i samband med att du avtalar om att använda Bankgiro Link. Samtidigt meddelar du vilka personer som ska ha behörighet till tjänsten.

I Bankgiro Link finns tre behörigheter:

  • Skicka fil
  • Attestera fil
  • Hämta fil

Dessa behörighetskategorier kan du dela upp mellan dina medarbetare för att ytterligare öka säkerheten i hanteringen av företagets betalningar.

Självklart kan du välja att låta en person ha alla behörigheter. Du registrerar vilka personer som ska ha vilken behörighet hos din bank.

Du kan via din kontakt på banken ställa in det antal personer som behövs för att i förening attestera (godkänna) en fil innan den släpps vidare för behandling. Detta är då det minsta antal som behövs för att filen ska gå till behandling.

Du kan även i din Bankgiro Link-programvara ställa in hur många personer som ska attestera filen. Uppgiften skickas med filen och lagras därefter på Bankgirot. Detta antal kan vara högre men inte lägre än det som är angivet hos banken.

Bankgirot kontrollerar att tillräcklig många personer har betalning. I vissa fall gör Bankgirot även en kontroll mot bankens fullmaktsregister

Avtalet innehåller information om vilka personer som ska vara behöriga att sända, attestera och/eller hämta filer i Bankgiro Link. De uppgifterna behöver vi på Bankgirot för att kontrollera att det är rätt personer som hanterar dina betalningar