Handböcker

Här har du tillgång till manualer, instruktioner, handböcker och lathundar som du kan läsa och ladda ned.

Handböcker
 • Beräkning av checksiffra enligt 10-modul

  Information om hur du beräknar du kontrollsiffran enligt 10-modulmetoden.

 • Beräkning av checksiffra enlig 11-modul

  Information om hur du beräknar kontrollsiffran enligt 11-modulmetoden.

 • Användarmanual Bg Faktura SPA

  Användarmanual Bg Faktura SPA

 • Autogiro Online för betalningsmottagare - Instruktion

  Instruktionen är för dig som behöver orientera dig i webbtjänsten Autogiro Online.

 • Autogiro Online för betalningsmottagarens kundtjänst - Instruktion

  Instruktionen är för dig som behöver orientera dig i webbtjänsten Autogiro Online.

 • Autogiro - Användarmanual

  Användarmanualen för Bg Autogiro innehåller detaljerad information om tjänsten Autogiro och är till för dig som ska fatta beslut om att använda Autogiro, anpassa företagets rutiner för att kunna använda Autogiro samt använda Autogiro.

 • Autogiro - Instruktion för Medgivande via Hemsida

  Detta dokument är till för dig som är Autogiromottagare och har tillvalet Medgivande via Hemsida eller vill läsa mer om Medgivande via Hemsida. 

 • Autogiro - Instruktion för direktinloggning för betalningsmottagare i Autogiro Online

  Instruktionen är till för företag som inte har tillgång till internetbanken och beskriver hur direktinloggning med via Bankgirot.se fungerar.

 • Bankgiro Inbetalningar Användarmanual

  Användarmanualen för Bankgiro Inbetalningar innehåller detaljerad information om tjänsten Bankgiro Inbetalningar och är till för dig som ska fatta beslut om att använda Bankgiro Inbetalningar, anpassa företagets rutiner för att kunna använda Bankgiro Inbetalningar samt använda Bankgiro Inbetalningar.

 • Bankernas kontonummeruppbyggnad

  Kontonummer i svenska banker är uppbyggda av ett clearingnummer (fyra siffror) och ett räkningsnummer. I betalningsfiler i Löner ska kontonumret (clearingnummer och  räkningsnummer) alltid skrivas som 16 siffror.

 • Bg PKI - Tjänster för elektronisk identifiering och signering

  Materialet beskriver marknaden för elektronisk identifiering och signering och hur Bankgirot levererar säkra och trygga lösningar.

 • E-faktura - Mottagares användarmanual för servicesidorna

  Denna manual beskriver hur Servicesidorna kan hjälpa fakturamottagare att följa upp hur leveranserna av fakturor har gått.

 • E-faktura - Utställares användarmanual för servicesidorna

  Denna manual beskriver hur Servicesidorna kan hjälpa fakturautställare att följa upp hur leveranserna av fakturor har gått.

 • E-faktura - Användarmanual Anslutning för fakturamottagare

  Denna anslutningshandbok beskriver anslutningsprocessen vilket är de processen som fakturamottagare har i dialog med sin bank och Bankgirot.

 • E-faktura - Användarmanual Anslutning för fakturautställare

  Denna anslutningshandbok beskriver anslutningsprocessen vilket är de processen som fakturautställaren har i dialog med sin bank och Bankgirot.

 • E-faktura - Utställares användarmanual för anslutning

  Denna manual beskriver anslutningsprocessen, vilket är den process som fakturautställaren har i dialog med sin bank och Bankgirot.

 • E-faktura - Regelverk för mottagarunika kontroller

  Detta dokument syftar till beskriva hur namnsättningen av fält, i det i tjänsten e-faktura företags så kallade mottagareunika valideringsscheman, går till. Den syftar också till att förklara hur felmeddelanden, skapade av ett XML-schema, ska tolkas. Fakturaformatet där XML-schemat verkar är BGC Invoice.

 • Functions in Bg Invoice SPA

  functions-in-bg-invoice-spa

 • Insättningsuppgift via Internet - Användarmanual

  Användarmanualen för Insättningsuppgift via Internet innehåller detaljerad information om tjänsten Insättningsuppgift via Internet och är till för dig som ska fatta beslut om att använda Insättningsuppgift via Internet, anpassa företagets rutiner för att kunna använda Insättningsuppgift via Internet samt använda Insättningsuppgift via Internet.

 • Leverantörsbetalningar - Användarmanual

  Användarmanualen för Leverantörsbetalningar innehåller detaljerad information om tjänsten Leverantörsbetalningar och är till för dig som ska fatta beslut om att använda Leverantörsbetalningar, anpassa företagets rutiner för att kunna använda Leverantörsbetalningar samt använda Leverantörsbetalningar.

 • Löner - Användarmanual

  Användarmanualen för Löner innehåller detaljerad information om tjänsten Löner och är till för dig som ska fatta beslut om att använda Löner samt anpassa företagets rutiner för att kunna använda Löner.