På grund av banksekretessen får Bankgirot inte lämna ut uppgifter om banktillhörighet eller kontonummer. Däremot kan du söka på här på webbplatsen i "Sök Bankgironummer" efter vilket företag som har vilket bankgironummer. Sök Bankgironummer

Sök Bankgironummer finner du i toppmenyn på webbplatsens alla sidor. Observera att Bankgirot bara kan visa information för företag och organisationer som beviljat presentation av uppgifterna via hemsidan.

Ett bankgironummer består av 7 eller 8 siffror.

Om du vill koppla ett bankgironummer till ditt bankkonto så ska du kontakta din bank.

För att få tillbaka dina pengar behöver du kontakta mottagaren för att komma överens om hur pengarna lämpligast ska återbetalas alternativt kontakta din bank. 

Använd sökfunktionen "Sök bankgironummer" och skriv in bankgironummer, organisationsnummer, företagets namn eller ort.

Sökfunktionen hittar du i toppmenyn på alla sidor på denna webbplats. Sök Bankgironummer

Observera att Bankgirot bara kan visa information för företag och organisationer som beviljat presentation av uppgifterna via hemsidan.

Du behöver kontakta din bank för att byta kontonummer. Det gäller även om ditt kontonummer är kopplat till ett bankgironummer. Både bankgironummer och kontonummer administreras av bankerna.

Kontaktuppgifter till bankerna finner du på sidan Kundservice.

 

 

För att få ett bankgironummer vänder du dig till din bank.

Via tjänsten Leverantörsbetalningar kan du från ditt bankgironummer göra en kontoinsättning till ett bankkontonummer. Kontakta din bank om du inte har tjänsten eller vilken lösning din bank har att erbjuda. 

Om du vill vara säker på att inte förlora underlag kan tjänsten Insättningsuppgift via Internet vara ett alternativ.

Läs mer om Insättningsuppgift via Internet här på bankgirot.se och kontakta din bank för att ansluta tjänsten.

Är du en insamlingsorganisation och vill ansöka om ett 90-bankgironummer för att kunna ta emot pengar från bidragsgivare, vänd dig till Svensk Insamlingskontroll.

Plusgirobetalningar hanteras av Nordea och Plusgirot. Vänligen kontakta Plusgirot för att få hjälp med din betalning.

Gå till Plusgirots webb>> 

Ett plusgiro är en egen typ av kontoform och används för att sköta inbetalningar. Företaget Plusgirot ägs av Nordea (tidigare hette det Postgirot och ägdes av statliga Posten AB). För mer information om plusgiro-konton och Plusgirot hänvisar vi dig till www.plusgirot.se>>

 

Postförskott går att koppla till Bankgirots tjänster Bankgironummer och Bankgiro Inbetalningar.

Information om Postförskott kan fås av Posten via:

• Postens hemsida, www.posten.se 
• Posten Kundtjänst, 020-23 22 20

Du kan anmäla ditt bankgiro- och organisationsnummer i formuläret "Registrering av skatteöverföring" här på webben. 
Då sker skatteåterbetalning direkt till ditt bankgironummer.

Läs mer: