Bankgironummer
 1. Ledskärs-Bådelögerns Vägför

  • Adress
  • c/o Mats Ragnarsson
  • Mariehemsvägen 176
  • 90660 UMEÅ
  • Organisationsnummer
  • 8025103428
  • Bankgironummer
  • 5076-4539