Exempelfiler

Notera att dessa filer inte innehåller autentiska bankkontonummer. Detta innebär att checksifferkontroll inte fungerar och att filerna inte kan användas som testfiler.

Exempelfiler