Teknisk information

Här har du tillgång till teknisk dokumentation från Bankgirot, det är t.ex tekniska manualer, exempelfiler och testfiler som du kan läsa på skärmen och ladda ned.

Tekniska Manualer
 • Autogiro - Teknisk manual

  Den tekniska manualen för Autogiro innehåller post- och filbeskrivningar för tjänsten Autogiro. Dokumentet är till för dig som ska programmera för att kunna skapa betalningar och Medgivanden till Bankgirot, programmera för att kunna läsa in redovisning av behandlade betalningar och Medgivanden från Bankgirot, anpassa företagets rutiner för att kunna använda Autogiro samt läsa post och filbeskrivningar.

 • BankgiroLink - Programmer's guide - Teknisk manual för Bankgiro Link 2.0

  Nu finns det stöd för användning av Mobilt Bank ID tillsammans med Bankgiro Link.

 • BankgiroLink - Service Interface - Teknisk manual för Bankgiro Link 2.0

  Nu finns det stöd för användning av Mobilt Bank ID tillsammans med Bankgiro Link.

 • Bankgiro Inbetalningar - Teknisk manual

  Den tekniska manualen för Bankgiro Inbetalningar innehåller post- och filbeskrivningar för tjänsten Bankgiro Inbetalningar. Dokumentet är till för dig som ska programmera för att kunna läsa in redovisning av behandlade betalningar från Bankgirot, anpassa företagets rutiner för att kunna använda Bankgiro Inbetalningar samt läsa post och filbeskrivningar.

 • Connect:Direct - Teknisk manual

  Det här dokumentet innehåller detaljerad teknisk information om kommunikationssättet Connect:Direct. Dokumentet och är till för dig som ska anpassa ditt system för Connect:Direct.

 • E-faktura BGC Invoice - Teknisk manual

  Syftet med dokumentet är att beskriva fakturaformatet BGC Invoice och dess XML-gränssnitt samt hur det används i tjänsten e-faktura företag samt e-faktura privat.

 • E-faktura - Teknisk manual för e-giroformatet Post- och filbeskrivning

  Denna tekniska manual beskriver E-giroformatet

 • E-faktura - Teknisk manual för Anmälningsärende

  Manualen ger dig riktlinjer för hur ekonomi- och faktureringssystemet ska anpassas. Dokumentet beskriver även de krav som ställs för anslutning till e-faktura anmälningsärende.

 • E-faktura - Teknisk manual för BGC Invoice Light - implementationsstöd

  Dokumentet är en Filformatsspecifikation / Teknisk manual för BGC Invoice. De format som anges gäller för både E-faktura till Internetbank och E-faktura Företag.

 • FTP via Internet - Teknisk manual

  Det här dokumentet innehåller detaljerad teknisk information om kommunika-tionssättet FTP-via-Internet. Dokumentet är till för dig som ska anpassa ditt system för FTP-via-Internet.

 • Hmac förändringsskydd med sigill - Teknisk manual

  Det här dokumentet innehåller detaljerad information om förändringsskydd med sigill, och är till för dig som ska skapa program som ska använda någon metod för att förändringsskydda filer med sigill. 

 • Leverantörsbetalningar - Teknisk manual

  Den tekniska manualen för Leverantörsbetalningar innehåller post- och filbeskrivningar för tjänsten Leverantörsbetalningar. Dokumentet är till för dig som ska programmera för att kunna skapa betalningar till Bankgirot, programmera för att kunna läsa in redovisning av behandlade betalningar från Bankgirot, anpassa företagets rutiner för att kunna använda Leverantörsbetalningar samt läsa post och filbeskrivningar.

 • Löner - Teknisk manual

  Den tekniska manualen för Löner innehåller detaljerad information om tjänsten Löner och är till för dig som ska fatta beslut om att använda Löner samt anpassa företagets rutiner för att kunna använda Löner. 

 • SFTP - Teknisk manual

  Det här dokumentet innehåller detaljerad teknisk information om kommunikationssättet SFTP (FTP SSH). Dokumentet och är till för dig som ska anpassa ditt system för SFTP.

 • TCP/IP FTP - Teknisk manual

  Det här dokumentet innehåller detaljerad teknisk information om kommunikationssättet TCP/IP FTP. Dokumentet och är till för dig som ska anpassa ditt system för TCP/IP FTP.