Säker elektronisk kommunikation

Bankgirot erbjuder en krypteringstjänst som skapar förtroende och trygghet i olika affärssituationer. 

Bg PKI Services

Med Bg PKI Services får du en infrastruktur för att skapa och hantera elektroniska certifikat som t.ex. kan användas för att möjliggöra säker elektronisk kommunikation.

Läs mer om tjänsten