EconExact

EconExact
Programvaran har stöd för följande funtioner

Bankgiro Inbetalningar

Bankgiro Inbetalningar
  • Presentation
  • OCR-kontroller
  • OCR-kontroller - extra referensnummer
  • Utökad information om avsändaren, t ex organisationsnummer - används i den automatiska avprickningen
  • Utökad information om avsändaren
  • Utökad information om avsändaren redovisas i läsbart skick på bildskärm och med möjlighet att skriva ut
  • Bildfil